27. marca 2023

V kolektíve má každé dieťa svoje miesto

Inakosť, mnohokrát spomínané slovo v dnešnej dobe, pri ktorom si musíme spoločne uvedomiť, že svet okolo nás je rôznofarebný a rôznorodý. 

Deti vnímajú veľmi pozorne všetko, čo sa okolo nich deje a to nie len v najbližšom prostredí ako sú rodina, materská škola a školy vyšších stupňov, ale aj médiá a iné zdroje, ktoré majú možnosť sledovať. Integrácia sa stáva súčasťou nášho bežného života a úlohou nás dospelých, je viesť deti k tolerancii a chápaniu, že každé dieťa má svoje miesto v kolektíve.

V našom preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá sa zameriavame nato, aby deti chápali, že byť iný, neznamená byť vyčleňovaný z kolektívu. 

Kozmo vo svojom príbehu ,,Farbička“ priblíži deťom znevýhodnenosť chlapčeka, ktorý je na vozíčku a je zo začiatku ostatnými odmietaný, ale dievčatko menom Červenka zistí, že Modrík, aj keď je na vozíčku, rád pozoruje oblohu. Jeho vozík je dobrý prostriedok na zábavu a zrazu majú spoločný záujem. Kozmo deťom prináša okrem emotívnych príbehov, zameraných vždy na nejaký výchovný problém aj rôzne aktivity, v ktorých si deti môžu vyskúšať dané situácie a zdôvodniť správnosť konania. 

Našim cieľom je priniesť deťom prostredníctvom Kozma také situačné témy, v ktorých samé dokážu rozlíšiť vhodné a nevhodné správanie, ale aj zdôvodniť a nájsť riešenia ako sa zachovať v danej situácii. Deti sú obrazom nás dospelých a preto je dôležité, aby sme si uvedomili, aký postoj zaujmeme my k iným ľuďom. Tento postoj si zoberú deti do svojej dospelosti, preto sa aj v našom preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá snažíme naučiť deti chápať, že byť tolerantný je základom priateľstva a porozumenia.

Ste odborník alebo odborníčka a pracujete s deťmi do 8 rokov? Alebo ste rodič, pre ktorého je dôležité, aby boli deti k sebe navzájom tolerantné a vedeli prijať odlišnosti iných bez násilných a traumatizujúcich reakcií? Zistite viac o preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá na našom webe.

 

27. februára 2023

Uverejňovať deti na sociálnych sieťach?

V čase rôznych obmedzení bolo skvelé, že sme vďaka technológiám mohli byť o čosi bližšie s rodinou či priateľmi. Sociálne siete a komunikácia cez rôzne platformy však neraz menia naše správanie vo vzťahoch. Čo radí psychologička?

„Nechajme si v živote dostatok priestoru aj na tie živé reálne vzťahy. Je fajn, keď to vidia aj deti, že rodičia majú aj reálnych priateľov, s ktorými sa stretávajú, ale ťažko ich to naučíme, keď my sami sme stále na mobile,“ hovorí Hana Ševčíková. Dnes už máme generáciu detí a mladých dospelých, ktorá svet bez internetu nezažila. Aké nástrahy a riziká prinášajú sociálne siete a zverejňovanie súkromia? Je v poriadku využívať dieťa ako marketingový nástroj pre zvyšovanie vlastnej sledovateľnosti? Do akej miery je zverejňovanie detí rodičmi na sociálnych sieťach neškodné?

Na sociálnych sieťach poznáme rôzne trendy. Jedným z nich sú lifestylové rodičovské profily, ktoré si ľudia začnú budovať už pred narodením dieťaťa. Niekedy je to strategicky tvorený obsah a niekedy je to prirodzené. Pokiaľ ľudia na sociálnej sieti zdieľajú svoj život, s príchodom dieťaťa sa ten obsah mení. V otázke, či tvár dieťaťa na svojich sociálnych sieťach zverejňovať alebo nie, panujú rôzne názory. Boli sme zvedaví, ako to vníma Veronika Cifrová Ostrihoňová.

Psychologička a psychoterapeutka Hana Ševčíková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Okrem iného je aj docentka, supervízorka a výcviková lektorka Slovenskej spoločnosti pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu. Momentálne sa venuje predovšetkým súkromnej praxi. Metóda, ktorou pracuje, nie je dávanie rád či priame nasmerovanie klienta. Je to odborné sprevádzanie v hľadaní pôvodu vlastných problémov, nových spôsobov ich riešenia, ale i v hľadaní vlastných zdrojov a síl. To všetko sa deje v dôvernom a špecifickom psychoterapeutickom vzťahu, ktorý je nie len nevyhnutnosťou, ale často i nástrojom k lepšiemu porozumeniu vzťahových ťažkostí klienta.

13. januára 2023

Všetky deti si zaslúžia rovnakú šancu

Každý z nás mal určite niekedy pocit, že sa musí presadiť viac ako inokedy a vtedy nastupuje to naše povestné ,, JA “. 

Ja to spravím lepšie, Ja viem viac ako ostatní a vždy iba to Ja,Ja,Ja. Inak to nie je ani medzi deťmi, ktoré sa častokrát prejavujú medzi ostatnými ako veľmi silní jedinci a to ich,, Ja“ dokáže mnohé menej smelšie deti potlačiť do úzadia. Našim cieľom je, aby sme všetkým deťom dali rovnakú šancu a preto vznikol, príbeh v ktorom Kozmo navštívi planétu Jaja.

Na tejto planéte sa deti dozvedia o dôležitosti spoločnej komunikácie, pretože častokrát vznikajú konflikty nie len medzi deťmi ale aj dospelými a to z dôvodu, že sa nevieme navzájom vypočuť. Riešenie konfliktov je jednou z najťažších úloh pri posudzovaní viny, nakoľko deti medzi sebou kvôli súpereniu dokážu nechtiac ublížiť kamarátovi. V príbehu ,,Vypnuté hlasivky“ sa odohráva večný boj medzi deťmi z planéty Jaja, ktoré nie sú ochotné sa prispôsobiť ostatným a tak to často býva aj v našich škôlkach a školách. Presadzovanie svojich záujmov býva zväčša dôvodom k vzniku konfliktov a preto je našim cieľom, aby deti pochopili, že spoločnými hrami, aktivitami, dokážeme mnohokrát viac ako keď je niekto sám. 

Práve príbehy, ktoré nájdete v knihe alebo audioknihe Kozmo a jeho dobrodružstvá deťom pomáhajú, aby sa naučili spolupracovať a vzájomne komunikovať. Celú audioknihu nahovoril herec Juraj Kemka s rodinou. Knihu či audioknihu si môžete zakúpiť tu.

 

21. novembra 2022

Svet je rozmanitý

Jeseň nám prináša širokú paletu farieb, dokážeme sa nadchýnať čo dokáže príroda, ale taktiež sa stretávame s ľudskou bezcitnosťou voči tým, ktorí sa odlišujú. Či už farbou pleti, výzorom alebo akoukoľvek inou odlišnosťou. 

Deti vyrastajú v spoločnosti, ktorú vytvárame my dospelí a preto je našou úlohou ich naučiť vnímať svet okolo seba so všetkým, čo nám ponúka. 

Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá je zameraný na rôzne situácie, s ktorými sa deti môžu stretnúť a preto vznikol aj príbeh Kolorka. V tomto príbehu je cieľom naučiť deti, že ak je niekto inej farby pleti, neznamená to,  že ho máme vyčleňovať.

Deti sú prirodzene hravé a našimi aktivitami u nich dokážeme vytvoriť taký záujem, že si ani neuvedomia, ako v nich vytvárame schopnosť k chápaniu, asertivite, ale hlavne správnosti konania voči sebe, aj druhým.

Cieľom aktivít je ukázať deťom, že nie je dôležité akej farby máme pleť, ale čo nás spája. To sú naše spoločné hry, záujmy, súťaživosť, ale nie nevraživosť. 

Kozmo je vždy pripravený pomôcť a deti sa na neho tešia, lebo vedia že príde s novým príbehom, aktivitami, či hrami. A čo je dôležitejšie ako radosť detí?Na túto otázku snáď ani netreba hľadať odpoveď

21. septembra 2022

Nový školský rok, tie isté výzvy

Leto skončilo a naše deti sa opäť vrátili do škôlok, škôl a my do každodenného rituálu, ktorý sa začína školským rokom. Spomienky na krásne, teplé leto sú už iba vo fotkách a my sa začíname venovať povinnostiam, ktoré sú súčasťou nášho života.

Jedným z našich cieľov je naučiť deti hravou formou samostatne rozmýšľať, vedieť riešiť úlohy a vedieť povedať, ak sa im niečo nepáči alebo nie je príjemné. Jednou z foriem ako ich to naučiť je aj preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá, ktorý vďaka stovkám odborníkom a odborníčkam realizujeme po celom Slovensku.

Cez Kozmove príbehy a aktivity sa deti učia ako vedieť zaujať postoj v situáciách, s ktorými sa bežne môžu stretnúť. Kozmo im citlivo a v detskom jazyku ukáže, že nie každý je rovnaký, nie každý býva v krásnom dome a že nie vždy musíme mať všetko o čo si zažiadame, no hlavne to nemôže byť dôvod, aby sme niekoho vyčleňovali z kolektívu alebo ho šikanovali. Príbehy sú napísané tak, aby boli pre deti nie len zaujímavé, ale aj poučné.

Už v rannom veku sa objavuje medzi deťmi šikana a to napríklad v podobe ,,ak mi niečo nedonesieš, nebudeš môj kamarát“ , čo vedie k tomu, že sa dieťa časom začne uťahovať, nebude chcieť chodiť do škôlky či školy. Deti sú veľmi ovplyvniteľné a preto my dospelí musíme byť vnímaví na každé zmeny správania dieťaťa a citlivo zistiť, či sa s dieťaťom niečo nedeje.

Našim cieľom je osloviť a spolupracovať nielen s odbornými a pedagogickými pracovníkmi, ale aj so širokou verejnosťou, najmä rodičmi, pretože je v záujme nás všetkých, aby mali všetky deti rovnakú šancu na lepší život.

Viac o preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá sa dozviete tu. Povedzte o ňom v materskej či základnej škole, ktorú navštevuje vaše dieťa a urobme spoločne svet detí krajším.

Váš Kozmo tím

 

9. júna 2022

Prečo by sa malo zariadenie, ktoré navštevuje moje dieta zapojiť do preventívneho programu

Kozmo sa stane dôverníkom a kamarátom všetkých detí. Hravou formou im pomôže, poradí ako zvládnuť náročnejšie situácie a ukáže im, ako sa stať dobrým pozemšťanom a kamarátom. To všetko nenásilnou formou prostredníctvom maňušky.  Maňuška Kozma je pomôcka ako jednoduchšie zaviesť, upevňovať  a podporovať pravidlá vhodného správania sa v kolektíve.

Súčasťou programu je množstvo interaktívnych pomôcok, príbehov, videí, pesničiek ale aj aktivít. Deti vďaka príbehom vedia porozprávať situácie, ktoré sa im stali, prípadne, čo videli. Dôležité však je, že prostredníctvom Kozma sa učia, ako sa v daných situáciách majú zachovať, ale aj to, ako sa druhý kamarát môže cítiť. 

Deti si osvojujú zručnosti cez zážitkové aktivity, ktoré si vyskúšajú na sebe alebo spolu s kamarátmi. Naučia sa byť citlivejšie a vnímavejšie na potreby svojich kamarátov- podľa výrazu tváre napríklad vedia povedať, ako sa kto cíti. Svoje problémy si začínajú riešiť samé, bez toho, aby sme mali pocit, že chodia „žalovať“. Oveľa vnímavejšie sledujú, čo sa deje aj okolo nich. Menej dochádza k rivalite a hádkam aj so súrodencami. Deti prenášajú svoje poznatky zo stretnutí s Kozmom aj do domáceho prostredia.

Kozmo deti vedie k spolupráci. Deti sa naučia, že spoločnými silami môžu častokrát dokázať viac. Každé vhodné správanie posilňuje aj ostatných členov skupiny. Učia riešiť konfliktné situácie, spoločne prichádzajú na riešenia, ktoré posilňujú ich hodnoty a celkové formovanie osobnosti. 

Program dáva priestor na kreativitu, nové nápady, aktivity a prepojenia s inými činnosťami s deťmi. Ide o ucelený preventívny program, ktorý má pripravených veľa zaujímavých pomôcok, s ktorými pracujete na stretnutiach, prepracovanú metodiku s konkrétnymi aktivitami k témam. Deti sa hravou formou dozvedia a zoznámia aj s inakosťou- napr. zdravotnými znevýhodneniami, farbou pleti, o rozdieloch medzi všetkými ľuďmi. Oboznámia sa so základmi fungovania vzťahov, riešením konfliktov i budovaním vzťahov.

Pedagóg získa nástroj, vďaka ktoré mu môže lepšie spoznať deti. Získa nástroj ako pomôcť dieťatku, keď zistí, že potrebuje pomôcť.  Každé dieťatko je jedinečné, so svojimi danosťami, skúsenosťami a zážitkami. Práve vďaka tejto jedinečnosti prispieva svojim zdieľaním týchto situácii k rozvoju seba a svojich kamarátov. 

Ak by ste chceli, aby sa do preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá zapojilo aj zariadenie, ktoré navštevuje vaše dieťa, povedzte o ňom pani učiteľke alebo pani riaditeľke, prípadne navrhnite ostatným rodičom, že by ste chceli zaobstarať vzdelavanie pre pani učiteľku a pomôcky z rodičovských príspevkov.

Viac informácií ako aj kontaktné údaje nájdete v tomto letáku, ktorý môžete poslať aj pani učiteľke alebo pani riaditeľke 🙂

O tom, ako deťom vytvoriť prostredie, v ktorom sa naučia identifikovať zlé, násilné správania, ale aj o prevencii na školách a jej metódach sme sa rozprávali v ôsmej epizóde podcastu Bez modrín. Našou hosťkou bola sociálna pedagogička a lektorka preventívneho programu, Jana Šimšáleková.

 

 

11. mája 2022

Chceli by ste, aby Kozmo prišiel k vám domov?

Tak tu máme niečo pre vás 🙂 Náš špeciálny program pre rodičov Kozmo na doma sa venuje témam, s ktorými sa stretnete najčastejšie v rodine, v domácom prostredí, v kolektíve súrodencov či kamarátov. Je určený pre všetkých dospelákov, ktorých zaujíma rodičovstvo, výchova a prevencia.

Sme nezisková organizácia Centrum Slniečko a už viac ako 20 rokov pomáhame obetiam domáceho násilia, sexuálneho zneužívania a týrania, stojíme pri legislatívnych návrhoch úprav zákonov v prospech slabších, vyrábame podcast Bez modrín, zameriavame sa na pomoc a prevenciu. Práve preto vznikol Kozmo.

 Veríme, že deti už od malička treba viesť k tomu, aby si vedeli ustrážiť osobné hranice a bezpečne zvládnuť rôzne situácie v kolektívoch, ale aj v domácom prostredí. Vytvorili sme nástroj, ktorým vám chceme pomôcť s deťmi o vážnych témach hovoriť pre ne zrozumiteľnou formou.

Kozmo na doma obsahuje metodiku pre rodičov, v ktorej nájdete množstvo odporúčaní od skúsených odborníkov z Centra Slniečko,  ale aj inšpiratívne aktivity, ktoré ako rodina môžete doma realizovať a užiť si tak hravo a tvorivo strávený spoločný čas s deťmi. Všetky aktivity sú zamerané na posilnenie konkrétnej témy. Súčasťou programu Kozmo na doma je aj set pomôcok,  ktoré vás budú sprevádzať celým programom a cca hodinový webinár, ktorý si pozriete z pohodlia vášho domova.

V dvoch častiach programu Kozmo na doma sa venujeme týmto témam:

Kozmo na doma 1

  • Branie vecí kamarátom alebo súrodencom bez opýtania
  • Posmievanie sa
  • (Ne)všímanie si, ak sa niekomu druhému niečo deje

Kozmo na doma 2

  • Šikana medzi deťmi
  • (Ne)rešpektovanie názorov druhých
  • Prijímanie inakosti

Kozmo na doma 1 a 2 je možné absolvovať v ľubovoľnom poradí podľa toho, aké témy vás zaujímajú alebo absolvovať iba jeden z nich. Nenadväzujú na seba. 

Kozmo sa už teši aj do vašej rodiny 🙂

 

27. januára 2022

Zoznámte sa s Kozmom

Milí rodičia, starí rodičia a všetci dospeláci. Možno do Vašej rodiny už Kozmo doletel a možno o ňom budete počuť prvýkrát.

 

Kto je Kozmo? Kozmo je Kozmonaut, ktorý pochádza z planéty Zem. Lieta po vesmíre a objavuje nové planéty. Nie sú to hocijaké planéty. Žijú na nich mimozemšťania, ktorí sa nevedia vhodne správať. Hádajú sa, bijú sa o hračky, nevedia sa pozdraviť, podeliť, občas sa veru aj vysmievajú svojim kamarátom. Že Vám to niečo pripomína? Sú to situácie, ktoré zažívate aj vy so svojimi deťmi, alebo keď sa vyberiete k niekomu na návštevu? Ste svedkami rôzneho nevhodného správania, vysmievania, agresie a neviete čo s tým? V takýchto situáciách je práve Kozmo vhodnou pomôckou. Pýtate sa prečo?

Kozmo sa pre deti stane kamarátom. Tak ako sa so svojimi trápeniami zdôverujú deti zvieracím kamarátom alebo svojej hračke, tak takúto oporu nájdu aj v maňuške Kozma. Kozmo je príjemný na dotyk, má vždy po ruke pohladenie alebo pomôže deťom prísť na riešenie situácie, s ktorou si nevedia poradiť. Vhodné správanie odmeňuje pozitívnou slniečkovou energiou, ktorá je veľmi dôležitá pre jeho ďalšie lietanie.

 

O svojich dobrodružstvách na planétach rozpráva svojim kamarátom v materských a základných školách, ale aj doma. Deťom vždy ukáže akú planétu práve navštívil a povie im, čo všetko tam zažil. Ukáže im videá zo svojich ciest. Kľudne si ich môžete pozrieť aj s Vašimi deťmi, kamarátmi alebo vnúčatami. Vždy sa o tom s nimi porozprávajte, čo ste videli, čo sa vo videu stalo a čo by sme mohli spraviť, aby sa niečo podobné nestalo a nestávalo aj nám. 

K videám sú napísané aj pútavé príbehy, ktoré nájdete v knihe Kozmove dobrodružstvá. Je tam zachytených 18 rôznych situácii. Po prečítaní príbehov Vám tiež odporúčame porozprávať sa s deťmi o tom, čo sa v príbehu stalo. Ak máte menšie deti, kľudne si príbeh čítajte po menších častiach, aby ste vedeli, že vám deti rozumejú. 

Na stránke nájdete aj veľa iných a zaujímavých vecí, ako sú napríklad omaľovánky, ktoré si môžete stiahnuť.

Je dôležité, aby sme sa s deťmi už od útleho detstva rozprávali o rôznych formách a prejavoch nevhodného správania. Hravou, zaujímavou a hlavne nenásilnou formou im môžeme pomôcť zvládať náročné situácie, v ktorých sa ocitnú či už osobne alebo ako svedok. Je dôležité, aby  deti vedeli reagovať a vedeli, že vždy je niekto, kto im podá pomocnú ruku.

 

16. decembra 2021

Originálna spoločenská hra ,,Vesmírna cesta“ z dielne Centra Slniečko, n.o.

Vesmírna cesta je spoločenská hra, ktorá vznikla v rámci projektu Kozmo a jeho dobrodružstvá. Je vhodná pre deti od 5 rokov, no zabaví celú rodinu. Jej hlavným cieľom je spolupráca.

V rámci projektu Kozmo a jeho dobrodružstvá vytvorila nezisková organizácia Centrum Slniečko spoločenskú hru s názvom Vesmírna cesta. Originálna hra vyrobená na Slovensku je vhodná pre deti od 5 rokov, no zabaví celú rodinu, vrátane starších súrodencov a rodičov.

Hlavným cieľom hry je posilnenie schopností spolupráce. V hre nikto neprehráva, celý herný tím musí zvládnuť vesmírnu misiu spoločne.

Ústrednou postavu hry je postavička kozmonauta Kozma. Kozmo má veľmi rád dobrodružstvá, na ktorých vždy spozná kopu nových kamarátov a kamarátiek. Nie vždy sú však jeho dobrodružstvá čisto pozitívnymi, na svojich cestách vesmírom sa stretáva aj so situáciami spojenými s nedostatkom tolerancie a rešpektu.

Spoločenská hra Vesmírna cesta stavia hráčov a hráčky pred dôležitú misiu – pomôcť Kozmovým mimozemským kamarátom a kamarátkam vrátiť sa domov! Všetci sa totiž na začiatku hry ocitli ďaleko od domova, na neznámych planétach.

Okrem dobrodružnej misie, ku ktorej zvládnutiu je kľúčová spolupráca, čaká hráčov a hráčky na Vesmírnej ceste aj kopec zábavy. Súčasťou hry sú totiž tzv. minihry, krátke zábavné aktivity, ktoré približujú Kozmov zážitok na každej z planét.

Financie z predaja spoločenskej hry Vesmírna cesta idú na prevenciu a pomoc deťom, ktoré šťastie na rodičov, ktorí by sa s nimi pekne zahrali, v živote nemali. Hru si môžete zakúpiť tu.