Sleduj videá z Kozmových ciest

Zoznam videí

KOZMO – kapela Pánko (videoklip)

Kozmo – úvodné video

Mliečnu dráhu má Kozmo už dávno v malíčku. Najnovšie sa vydal trochu ďalej, a tak sa ocitol v galaxii Tyrannia 200B. Čo ho v nej asi čaká?

#1 Posmievanie sa kvôli zovňajšku

Na prvej planéte Kozmo objavil mimozemšťanov, ktorí sa jednému z nich posmievajú. Prečo?

#2 Oslovovanie prezývkou

Druhá planéta je miestom, kde hneď dostanete prezývku. Nie všetky sú však pekné.

#3 Vyčleňovanie z kolektívu kvôli pôvodu

Z ďalšej planéty prichádza video od Kozma. Tentokrát o tom, že pôvod nie je dôvod, aby niekto nebol náš kamarát.

#4 Posmievanie sa kvôli tomu kde a ako žijeme

Kým sme čakali na ďalšie správy od Kozma, náš kamarát objavil takúto planétu. Niektorí tam považujú za najdôležitejšie to, kde a ako bývajú.

#5 Provokovanie slabších silnejšími

Provokovanie slabších určite nepatrí k pekným veciam. Na tejto planéte o tom ešte asi nepočuli.

#6 Nepríjímanie dievčat ako rovnocenných

Verili by ste, že sa vo vesmíre ešte nájdu galaxie a v nich planéty, kde si myslia, že dievčatá sa nekamarátia rovnako dobre ako chlapci?

#7 Neschopnosť prijať názor druhých

Vo vesmíre možno naraziť aj na mimozemšťanov, ktorí nepočúvajú druhých. Iba oni majú pravdu. Vlastne – iba si to myslia.

#8 Kyberšikana

Planéta, na ktorej bol Kozmo tentokrát, má internet s galaktickou rýchlosťou. Niektorí ho však hlúpo používajú na to, aby zosmiešňovali druhých.

#9 Vyčleňovanie z kolektívu kvôli rodine

Na tejto planéte si niektorí obyvatelia vyberajú kamarátov podľa toho, akí sú bohatí. Počuli ste už niekedy taký nezmysel?

#10 Neprimerané reakcie

To teda bolo! Kozmovi ešte teraz píska v helme. Niektorí mimozemšťania by sa mali fakt naučiť reagovať primerane a nekričať na druhých.

#11 Ponižovanie a výsmech kvôli schopnostiam

Prečo by sme sa vysmievali niekomu kvôli jeho schopnostiam? Každý má predsa talent na niečo iné. Aj taký mimozemšťan.

#12 Šikana

Na planéte číslo 12 to niektorí obyvatelia nemajú vôbec ľahké. Iní mimozemšťania im robia zle. Ako by sa ale cítili na ich mieste oni?

#13 Agresivita

Bitka ako riešenie? To môže napadnúť iba mimozemšťanovi, ktorý sa nadýchal hviezdneho prachu.

#14 Vynucovanie kamarátstva

Každý sa môže hrať s kým chce. Na planéte, kde sa Kozmo ocitol teraz, to však niektorí stále nevedia pochopiť.

#15 Vyčleňovanie z kolektívu kvôli odlišnosti

Odlišný rovná sa zlý? Podľa Kozma dosť nepekná rovnica. Každý sme predsa iný, a tak je to normálne a prirodzené.

#16 Branie vecí bez súhlasu

Na tejto planéte sa náš kamarát stretol s niečím naozaj čudným. Povedzte sami – brali by ste niekomu veci bez opýtania?

#17 Ohováranie

Ohováranie v ďalekom vesmíre? Všetko je možné. Čo si o tom myslí Kozmo?

#18 Ignorácia násilia

Galaxia je to naozaj pestrá. Na poslednej planéte sa Kozmo stal svedkom toho, ako jeden mimozemšťan ignoroval, keď robili zle inému. Prečo mu nepomohol, ak mohol?

Kozmo – Ide to aj bez nadávok (text a hudba: Pánko)

Kozmo – Loptový deň (text a hudba: Pánko)

Kozmo – Noví susedia (text a hudba: Pánko)

Kozmo – O kamarátoch z planéty Kolorka (text a hudba: Pánko)

Kozmo – Naško má novú raketu (text a hudba: Pánko)

Kozmo – Vankúšová vojna (text a hudba: Pánko)

Kozmo – Ako sa Červenka a Modrík skamarátili (text a hudba: Pánko)

Kozmo – Vypnuté hlasivky (text a hudba: Pánko)

Kozmo (text a hudba: Pánko)

Космо і його пригоди

Космо #1 Висміювання через зовнішність

Космо #2 Прізвиська

Космо #3 Цькування через походження

Космо #4 Глузування через те, де і як ми живемо

Космо #5 Образа слабких сильними

Космо #6 Несприйняття дівчат як рівних

Космо #7 Неприйняття думки інших людей

Космо #8 Кібербулінг

Космо #9 Ігнорування іншими через сім’ю

Космо #10 Неадекватна реакція

Космо #11 Приниження та висміювання через здібності

Космо #12 Цькування

Космо #13 Агресія

Космо #14 Примушування до дружби

Космо #15 Ігнорування іншими через відмінності

Космо #16 Брати речі без дозволу

Космо #17 Наклеп

Космо #18 Ігнорування насильства