Kozmové správy z Kozmoblogu

Blog

Hádajú sa deti v triede často o hračky a iné predmety?

Každé dieťatko prechádza od narodenia rôznymi vývojovými štádiami. Rovnako sa vyvíjajú aj jeho sociálne zručnosti. V období okolo 1-1,5 roku sa dieťatko nachádza v období egocentrizmu. To znamená, že všetko, čo sa nachádza v jeho okolí považuje za svoje. Často naťahuje rúčky a hovorí :˶moje, moje“. 

16. marca 2022

+
Čo robiť, ak som externista a rodič nesúhlasí so zaradením dieťaťa do preventívneho programu

Nestáva sa to často, ale predsa len. Tešíte sa na novú skupinu detí. Predstavujete si ako sa Kozmo stane kamarátom detí a na určitú dobu neodmysliteľnou súčasťou ich triedy a každodenného života.

16. marca 2022

+
Prečo by sa malo zariadenie, ktoré navštevuje moje dieta zapojiť do preventívneho programu

Kozmo sa stane dôverníkom a kamarátom všetkých detí. Hravou formou im pomôže, poradí ako zvládnuť náročnejšie situácie a ukáže im, ako sa stať dobrým pozemšťanom a kamarátom. To všetko nenásilnou formou prostredníctvom maňušky.  Maňuška Kozma je pomôcka ako jednoduchšie zaviesť, upevňovať  a podporovať pravidlá vhodného správania sa v kolektíve.

16. marca 2022

+
Nové vzdelávanie v preventívnom programe

Je pre vás dôležité, aby boli deti k sebe navzájom tolerantné a vedeli prijať odlišnosti druhých bez násilných a traumatizujúcich reakcií? Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá je nástrojom, vďaka ktorému dokážete s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany zážitkovou formou.

16. marca 2022

+
Chceli by ste, aby Kozmo prišiel k vám domov?

16. marca 2022

+
Zoznámte sa s Kozmom

Milí rodičia, starí rodičia a všetci dospeláci. Možno do Vašej rodiny už Kozmo doletel a možno o ňom budete počuť prvýkrát.

15. marca 2022

+
Originálna spoločenská hra ,,Vesmírna cesta“ z dielne Centra Slniečko, n.o.

Ako sa naša spoločnosť stavia k deťom a ich právam? Ako sú dnešní mladí ľudia citliví na násilie? Čo môžu robiť rodičia vo výchove, ak chcú, aby ich deti boli tolerantnejšie a otvorenejšie?

22. novembra 2021

+
Ako si pripomenúť Kozma počas dištančného vzdelávania

Práva detí sa menili počas celej histórie ľudstva. Špeciálny prístup k deťom môžeme pozorovať už v pravekých jaskyniach. Viac sa dozviete v rozhovore so Zuzanou Čačovou z Nadácie otvorenej spoločnosti.

22. novembra 2021

+