31. januára 2024

Ako si všimnúť, že dieťaťu v kolektíve niekto ubližuje

Malé deti sú úprimné a väčšinou fungujú spôsobom – čo na srdci, to na jazyku. Vekom však
prirodzene narastá množstvo informácii, ktoré rodičom nestihnú, nemôžu alebo nechcú
povedať. Môže ísť o úplne neškodné záležitosti typu s kým sedel/a pri vyučovaní, alebo koho
som stretol/stretla cez prestávku… no aj závažné veci ako to, že mu/jej niekto ubližuje.

Rodičia niekedy prídu na to, že je dieťa v kolektíve šikanované až príliš neskoro. Čo je teda
dôležité si všímať, aby sme stihli zakročiť čo najskôr?

Zmeny v správaní
Dieťa celkovo menej hovorí, vyhýba sa najmä rozhovorom o kamarátoch a trávení času, o
škole ako takej.
Emocionálne zmeny
Väčšia plačlivosť, silný a nepochopiteľný hnev, smútok, strach a podobne.
Zmeny v trávení voľného času
Dieťa odrazu nechce chodiť na krúžky, odmieta aktivity, ktoré ho doteraz bavili. Má potrebu
izolovať sa.
Náhla zmena vzhľadu
Dieťa výrazne zmení štýl obliekania, nechce nosiť okuliare, zubný strojček, chce si prefarbiť
vlasy a pod.
Zhoršený prospech
Napríklad aj v predmetoch, ktoré mu doteraz išli, vyskytujú sa náhle problémy s učením,
dieťa dostáva viac poznámok a napomenutí.
Nepozornosť
Nesústredenosť, apatia. Dieťa často akoby duchom mimo.
Zmeny v stravovaní
Dieťa zrazu odmieta jedlo alebo naopak, má zvýšenú potrebu jedla.
Problémy so spánkom
Nadmerná potreba spánku alebo naopak, dieťa má veľké problémy zaspať, ľahký spánok či
zlé sny.
Zdravotné ťažkosti
Psychosomatizácia – časté sťažovanie sa na bolesti brucha alebo hlavy bez zjavnej príčiny.

Čo nám ešte dokáže napovedať, že je nášmu dieťaťu ubližované? Všimnite si, či nemá
poškodené veci, ktoré nosí do školy, potrhané oblečenie či pomôcky. Často stráca alebo
zabúda veci? Máva modriny, odreniny, chodí zo školy zašpinené? Aj pri rozhovoroch
s dieťaťom sa môžu vyskytnúť nelogické odpovede, nesúlad medzi tým, čo hovoril včera, čo
dnes. Napríklad pri témach čo robilo, kde bolo, s kým. Niekedy je indikátorom, keď si pýta
viac peňazí na desiatu, alebo napríklad viac sladkostí do školy.

Dôležitým pri identifikácii šikany je takisto rozhovor s učiteľkou či vychovávateľkou, ktorá
môže zachytiť nezvyčajné situácie, prípadne zmenu správania dieťaťa v škole. Ak máte
podozrenie, že vaše dieťa niekto šikanuje, je potrebné začať situáciu aktívne riešiť. To, čo sa
deje, nie je vaša vina a nie je to ani vina dieťaťa. Šikanovaným sa môže v živote stať každý.
Neznamená to ani, že ste vo výchove urobili chybu, alebo že vaše dieťa je slabšie či citlivejšie.
Hlavné je nenechať ho v tom samé.