13. januára 2023

Všetky deti si zaslúžia rovnakú šancu

Každý z nás mal určite niekedy pocit, že sa musí presadiť viac ako inokedy a vtedy nastupuje to naše povestné ,, JA “. 

Ja to spravím lepšie, Ja viem viac ako ostatní a vždy iba to Ja,Ja,Ja. Inak to nie je ani medzi deťmi, ktoré sa častokrát prejavujú medzi ostatnými ako veľmi silní jedinci a to ich,, Ja“ dokáže mnohé menej smelšie deti potlačiť do úzadia. Našim cieľom je, aby sme všetkým deťom dali rovnakú šancu a preto vznikol, príbeh v ktorom Kozmo navštívi planétu Jaja.

Na tejto planéte sa deti dozvedia o dôležitosti spoločnej komunikácie, pretože častokrát vznikajú konflikty nie len medzi deťmi ale aj dospelými a to z dôvodu, že sa nevieme navzájom vypočuť. Riešenie konfliktov je jednou z najťažších úloh pri posudzovaní viny, nakoľko deti medzi sebou kvôli súpereniu dokážu nechtiac ublížiť kamarátovi. V príbehu ,,Vypnuté hlasivky“ sa odohráva večný boj medzi deťmi z planéty Jaja, ktoré nie sú ochotné sa prispôsobiť ostatným a tak to často býva aj v našich škôlkach a školách. Presadzovanie svojich záujmov býva zväčša dôvodom k vzniku konfliktov a preto je našim cieľom, aby deti pochopili, že spoločnými hrami, aktivitami, dokážeme mnohokrát viac ako keď je niekto sám. 

Práve príbehy, ktoré nájdete v knihe alebo audioknihe Kozmo a jeho dobrodružstvá deťom pomáhajú, aby sa naučili spolupracovať a vzájomne komunikovať. Celú audioknihu nahovoril herec Juraj Kemka s rodinou. Knihu či audioknihu si môžete zakúpiť tu.