Originálny program

Kozmo a jeho dobrodružstvá je unikátny pôvodne slovenský preventívny program špeciálne navrhnutý pre prostredie slovenských školských a predškolských zariadení. Nie je zahraničnou adaptáciou, vychádza z reálií slovenských rodín a spoločnosti.

Interaktívne pomôcky

Súčasťou preventívneho programu je okrem metodiky aj set originálnych pomôcok pre celú triedu. V tzv. KOZMOboxe nájdete pumpu, svetlo, deku, kartičky, videá, pesničky, puzzle a iné materiály. Vďaka nim program realizujete spôsobom, ktorý deti zaujme.

Zážitkové vzdelávanie

Vieme, že kľúčovým bodom na ceste za elimináciou násilia a šikany je prevencia. PP Kozmo je postavený na našej dlhoročnej praxi, výskume a skúsenostiach. Je pripravený tak, aby o náročných témach hovoril zážitkovou a hravou formou.

Pre materské aj základné školy

Preventívny program Kozmo je špeciálne nadizajnovaný pre predprimárne vzdelávanie. Okrem materských škôl je vhodný pre prvé a druhé ročníky základných škôl. Rozvíja prosociálne správanie a učí správnemu fungovaniu v kolektívoch.

Témy z praxe

V metodike nájdete spracované témy, s ktorými sa v detských kolektívoch často stretnete: posmievanie, šikana, vyčleňovanie z kolektívu kvôli sociálnemu zázemiu, farbe pleti alebo fyzickým odlišnostiam (farba vlasov, postava, pehy, strojček na zub a pod.).

Rozvoj profesionálov

Program je špeciálne vyvinutý pre odbornú verejnosť pracujúcu s deťmi. Obzvlášť ho odporúčame pre profesie: učitelia ZŠ/MŠ, vychovávatelia, psychológovia, špeciálni a sociálni pedagógovia, sociálni pracovníci, preventisti a i.

Moderné vzdelávanie

Na absolvovanie vzdelávania v PP Kozmo si nemusíte brať dovolenku alebo riešiť ubytovanie počas seminára. Kvalitné moderné online vzdelávanie môžete absolvovať kedykoľvek z pohodlia svojho domova. Stačí vám pripojenie na internet.

Atraktívny bonus

Absolvovaním vzdelávania, ale aj realizáciou preventívneho programu PP Kozmo nielen obohatíte svoju prax a vedomosti, ale získate tak i atraktívny bod vo svojom profesijnom životopise a skvalitníte ponuku služieb vo vašej škole či zariadení.

Viac o programe

Dôležité upozornenie: Na realizáciu preventívneho programu Kozmo je potrebné absolvovať špeciálne vzdelávanie. Preventívny program Kozmo je možné realizovať iba s originálnymi pomôckami (tzv. Kozmobox). Pomôcky aj vzdelávanie si môžete zakúpiť cez tento web, v sekcii „Produkty“. 

Pracujete s deťmi od 3 do 8 rokov? Zaskočí vás pri vašej každodennej práci situácia, kedy sa dieťa, ktoré dobre poznáte, správa neprimerane alebo agresívne? Ohrozuje druhé deti alebo seba? Neakceptuje vás? Hnevá sa na svoje okolie? Svoje miesto v kolektíve detí si vydobíja neadekvátnou pozornosťou – agresívnymi prejavmi správania voči iným deťom? Zažívate moment, keď dieťa v skupine alebo v triede, s ktorým máte dobrú skúsenosť, ktoré sa vždy zapájalo, bolo dobrosrdečné, priateľské a z ničoho nič neviete, prečo je zrazu osamotené v kúte, nechce sa hrať, je smutné a stalo sa terčom posmeškov ostatných detí? Alebo…

Takýchto „alebo“ je vo vašej dennodennej zodpovednej práci s deťmi určite veľmi veľa. Čo v takýchto chvíľach urobiť? Ako zvládnuť podobnú situáciu tak, aby sme dieťaťu viac neublížili? Odpovede na tieto otázky nie sú jednoduché. Súvisia s individuálnou situáciou dieťaťa, zisťovaním príčin a adekvátnou intervenciou. Otázkou však je ako násilnému správaniu detí predchádzať?

Tím odborníkov z Centrum Slniečko, n.o. v spolupráci s kreatívnym štúdiom Cukru production pripravil interaktívny preventívny program pre deti. “Kozmo a jeho dobrodružstvá” je originálny slovenský preventívny program vyvinutý špeciálne pre deti do 8 rokov. Realizovať ho môžete v materských aj na základných školách. Dozviete sa, ako hovoriť s deťmi o témach šikany, vyčleňovania či násilia zážitkovou formou. Metodika je postavená tak, že rešpektuje individuality detí. Každé dieťa je iné, každé dieťa má iné podmienky na svoj rozvoj, každé dieťa je skrátka jedinečné.

Je dôležité, aby sme deti naučili byť tolerantnými, priateľskými a zodpovednými pozemšťanmi. K tomu nám môže pomôcť aj KOZMO so svojimi dobrodružstvami. Kozmo je kamarát detí, rodičov, vychovávateľov, učiteľov, jednoducho všetkých nás, ktorí sa môžeme podieľať na tom, aby bol svet lepším a bezpečnejším miestom pre všetkých. A predovšetkým pre deti.

KONTAKT

Mgr. Paulína Rakúsová
manažérka vzdelávacích programov
+421 917 469 562
educan@centrumslniecko.sk