Centrum Slniečko, n.o. dlhodobo ponúka viaceré riešenia na elimináciu násilia. Ale skôr ako s elimináciou sa musí začať s prevenciou.

A práve preto pripravil tím odborníkov z Centra Slniečko, n.o. v spolupráci s kreatívnym štúdiom Cukru production interaktívny preventívny program pod
názvom: „KOZMO a jeho dobrodružstvá“.

Pracujete s deťmi od štyroch do siedmich rokov? Zaskočí vás vo vašej každodennej práci, že dieťa, ktoré poznáte, sa správa neprimerane, hostilne, agresívne? Zvláštne, až kruto k ostatným? Ohrozuje deti alebo seba? Neakceptuje vás? Hnevá sa na svoje okolie? Svoje miesto v kolektíve detí si vydobíja neadekvátnou pozornosťou – agresívnymi prejavmi správania voči iným deťom? Alebo máte v triede či programe dieťa, s ktorým máte dobrú skúsenosť, vždy sa zapájalo, bolo dobrosrdečné, priateľské a z ničoho nič neviete, prečo je zrazu osamotené v kúte, nechce sa hrať, je smutné a stalo sa terčom posmeškov ostatných detí? Alebo, alebo…

Takýchto „alebo“ vo vašej dennodennej zodpovednej práci s deťmi je určite veľa. Čo v takýchto chvíľach urobiť? Ako zvládnuť túto situáciu tak, aby sme dieťaťu viac neublížili? Odpovede na tieto otázky nie sú jednoduché a súvisia už s konkrétnou situáciou dieťaťa, zisťovaním príčin a adekvátnou intervenciou. Otázkou však je, ako násilnému správaniu detí predchádzať?

Ak je pre vás dôležité, aby boli deti k sebe tolerantné, aby vedeli prijímať inakosť, aby nevyčleňovali iné deti a ak sa chcete dozvedieť ako hovoriť s deťmi o témach násilia zážitkovou formou, tak preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá je tu pre vás. Každé dieťa je iné, každé dieťa má iné podmienky na svoj rozvoj, každé dieťa je jednoducho jedinečné.

A preto je dôležité, aby sme deti naučili byť tolerantnými, priateľskými, zodpovednými pozemšťanmi. K tomu nám môže pomôcť aj KOZMO so svojimi dobrodružstvami, v priebehu ktorých sa stane kamarátom detí, rodičov, vychovávateľov, učiteľov, jednoducho nás, ktorí sa môžeme podieľať na tom, aby bol svet lepším a bezpečnejším miestom pre všetkých, a teda aj pre naše deti.