11. mája 2022

Chceli by ste, aby Kozmo prišiel k vám domov?

Tak tu máme niečo pre vás 🙂 Náš špeciálny program pre rodičov Kozmo na doma sa venuje témam, s ktorými sa stretnete najčastejšie v rodine, v domácom prostredí, v kolektíve súrodencov či kamarátov. Je určený pre všetkých dospelákov, ktorých zaujíma rodičovstvo, výchova a prevencia.

Sme nezisková organizácia Centrum Slniečko a už viac ako 20 rokov pomáhame obetiam domáceho násilia, sexuálneho zneužívania a týrania, stojíme pri legislatívnych návrhoch úprav zákonov v prospech slabších, vyrábame podcast Bez modrín, zameriavame sa na pomoc a prevenciu. Práve preto vznikol Kozmo.

 Veríme, že deti už od malička treba viesť k tomu, aby si vedeli ustrážiť osobné hranice a bezpečne zvládnuť rôzne situácie v kolektívoch, ale aj v domácom prostredí. Vytvorili sme nástroj, ktorým vám chceme pomôcť s deťmi o vážnych témach hovoriť pre ne zrozumiteľnou formou.

Kozmo na doma obsahuje metodiku pre rodičov, v ktorej nájdete množstvo odporúčaní od skúsených odborníkov z Centra Slniečko,  ale aj inšpiratívne aktivity, ktoré ako rodina môžete doma realizovať a užiť si tak hravo a tvorivo strávený spoločný čas s deťmi. Všetky aktivity sú zamerané na posilnenie konkrétnej témy. Súčasťou programu Kozmo na doma je aj set pomôcok,  ktoré vás budú sprevádzať celým programom a cca hodinový webinár, ktorý si pozriete z pohodlia vášho domova.

V dvoch častiach programu Kozmo na doma sa venujeme týmto témam:

Kozmo na doma 1

  • Branie vecí kamarátom alebo súrodencom bez opýtania
  • Posmievanie sa
  • (Ne)všímanie si, ak sa niekomu druhému niečo deje

Kozmo na doma 2

  • Šikana medzi deťmi
  • (Ne)rešpektovanie názorov druhých
  • Prijímanie inakosti

Kozmo na doma 1 a 2 je možné absolvovať v ľubovoľnom poradí podľa toho, aké témy vás zaujímajú alebo absolvovať iba jeden z nich. Nenadväzujú na seba. 

Kozmo sa už teši aj do vašej rodiny 🙂