31. januára 2024

Čo všetko môže byť inakosť

Každý rodič určite túži po tom, aby si jeho dieťa našlo v kolektíve dobrých kamarátov, aby sa
mu nevysmievali, aby mu nebolo ubližované a aby ani on či ona nerobili zle ostatným.
Niekedy, keď vnímame, že naše dieťa je v niečom „iné“, tieto obavy sa pochopiteľne
stupňujú. „Deti vedia byť kruté,“ hovorí sa.

Deti však častokrát ešte nevedia rozlíšiť, kde sú hranice bežného – za bežné považujú to,
s čím sa stretávajú a čím sú obklopené. Preto je pre niekoho iné to, že spolužiak nosí
okuliare, pre ďalšieho je nezvyčajné, že má spolužiačka inú farbu pleti. Našťastie, detstvo je
presne to obdobie, kedy sa dá s rôznymi formami inakosti zoznámiť a zaradiť ich do života
tak, aby sme ich neskôr ako inakosti ani nevnímali.

Ak dieťa vyrastá v príliš homogénnom prostredí – teda v takom, kde sú ľudia naokolo viac-
menej podobní, napríklad spoločenským statusom, farbou pleti, vierovyznaním či výzorom,
tým pravdepodobnejšie je, že neskôr bude reagovať na odchýlky od toho, na čo je zvyknuté,
minimálne počudovaním. V horšom prípade aj vysmievaním sa. To, čo nepoznáme, sa nám aj
v dospelosti zdá „čudné“, môžeme sa toho báť, alebo si o tom vytvoríme nepravdivý
predsudok.

Preto je mimoriadne dôležité, aby sme deťom v ich formatívnom období otvárali nové
obzory a rozširovali hranice bežného. Inakosť môže mať podobu inej farby pleti, iných
zvykov, iného výzoru. Môže to byť aj viera v iného boha, náklonnosť k rovnakému pohlaviu,
nosenie iného oblečenia, než je podľa našich zemepisných šírok bežné (napríklad chlapec
nosiaci sukňu, dievča nosiace hidžáb). Môže to byť aj iný prízvuk, iný slang, iné zvyklosti, ako
u nás doma. Inakosť môže byť dieťa s autizmom, dieťa na vozíku, dieťa s rečovou vadou,
dyslexiou, alergiou, ekzémom, strojčekom na zuby…

Iste ste pochopili, že inakosť môže byť naozaj čokoľvek – závisí to od toho, kto sa na ňu
pozerá. To, čo je pre vás bežné, môže byť pre iného nanajvýš čudné, no nemalo by to byť
dôvodom na výsmech či odsúdenie. Ak budeme viesť odmalička deti k tolerancii a súdržnosti,
môže nám tu vyrásť celá jedna šťastnejšia generácia. Generácia detí, pre ktoré sú inakosti
bežnou súčasťou života. Tak, ako by to predsa aj malo byť.