Kozmo na doma 2.

Kozmo na doma je program vytvorený špeciálne pre rodičov, starých rodičov, súrodencov a iných dospelákov, vďaka ktorému sa s deťmi porozprávate o zložitých témach prostredníctvom rôznych hier a aktivít.

Súčasťou programu je prehľadná metodická príručka plná inšpiratívnych aktivít na doma, sada pomôcok a približne hodinové online vzdelávanie – webinár, v ktorom vás naša skúsená kolegyňa prevedie témami, ktoré sa sa v detských kolektívoch a pri výchove často vyskytujú. V programe Kozmo na doma 2 nájdete tieto témy:

– Šikana medzi deťmi

– (Ne)rešpektovanie názorov druhých

– Prijímanie inakosti

Pomôcky budú zaslané na adresu uvedenú v objednávke, prístupové údaje k webináru posielame e-mailom. Nezabudnite si pozrieť aj program Kozmo na doma 1. Tieto programy na seba nenadväzujú a môžete ich absolvovať v ľubovoľnom poradí podľa vašich osobných preferencií.

20,00

Kategórie: