Zľava!

Kozmo na doma 2

Kozmo na doma je program vytvorený špeciálne pre rodičov, starých rodičov, súrodencov a iných dospelákov, vďaka ktorému sa s deťmi porozprávate o vážnych témach prostredníctvom rôznych hier a aktivít. V programe Kozmo na doma 2 nájdete tieto témy:

  • Šikana medzi deťmi
  • (Ne)rešpektovanie názorov druhých
  • Prijímanie inakosti

Súčasťou programu je prehľadná metodická príručka plná inšpiratívnych aktivít na doma, sada pomôcok a približne hodinové online vzdelávanie – webinár, v ktorom vás naša skúsená kolegyňa prevedie témami, ktoré sa sa v detských kolektívoch a pri výchove často vyskytujú.

Pomôcky zasielame na adresu uvedenú v objednávke, prístupové údaje k webináru posielame e-mailom. Nezabudnite si pozrieť aj program Kozmo na doma 1. Tieto programy na seba nenadväzujú a môžete ich absolvovať v ľubovoľnom poradí podľa vašich osobných preferencií.

7,90