9. júna 2022

Prečo by sa malo zariadenie, ktoré navštevuje moje dieta zapojiť do preventívneho programu

Kozmo sa stane dôverníkom a kamarátom všetkých detí. Hravou formou im pomôže, poradí ako zvládnuť náročnejšie situácie a ukáže im, ako sa stať dobrým pozemšťanom a kamarátom. To všetko nenásilnou formou prostredníctvom maňušky.  Maňuška Kozma je pomôcka ako jednoduchšie zaviesť, upevňovať  a podporovať pravidlá vhodného správania sa v kolektíve.

Súčasťou programu je množstvo interaktívnych pomôcok, príbehov, videí, pesničiek ale aj aktivít. Deti vďaka príbehom vedia porozprávať situácie, ktoré sa im stali, prípadne, čo videli. Dôležité však je, že prostredníctvom Kozma sa učia, ako sa v daných situáciách majú zachovať, ale aj to, ako sa druhý kamarát môže cítiť. 

Deti si osvojujú zručnosti cez zážitkové aktivity, ktoré si vyskúšajú na sebe alebo spolu s kamarátmi. Naučia sa byť citlivejšie a vnímavejšie na potreby svojich kamarátov- podľa výrazu tváre napríklad vedia povedať, ako sa kto cíti. Svoje problémy si začínajú riešiť samé, bez toho, aby sme mali pocit, že chodia „žalovať“. Oveľa vnímavejšie sledujú, čo sa deje aj okolo nich. Menej dochádza k rivalite a hádkam aj so súrodencami. Deti prenášajú svoje poznatky zo stretnutí s Kozmom aj do domáceho prostredia.

Kozmo deti vedie k spolupráci. Deti sa naučia, že spoločnými silami môžu častokrát dokázať viac. Každé vhodné správanie posilňuje aj ostatných členov skupiny. Učia riešiť konfliktné situácie, spoločne prichádzajú na riešenia, ktoré posilňujú ich hodnoty a celkové formovanie osobnosti. 

Program dáva priestor na kreativitu, nové nápady, aktivity a prepojenia s inými činnosťami s deťmi. Ide o ucelený preventívny program, ktorý má pripravených veľa zaujímavých pomôcok, s ktorými pracujete na stretnutiach, prepracovanú metodiku s konkrétnymi aktivitami k témam. Deti sa hravou formou dozvedia a zoznámia aj s inakosťou- napr. zdravotnými znevýhodneniami, farbou pleti, o rozdieloch medzi všetkými ľuďmi. Oboznámia sa so základmi fungovania vzťahov, riešením konfliktov i budovaním vzťahov.

Pedagóg získa nástroj, vďaka ktoré mu môže lepšie spoznať deti. Získa nástroj ako pomôcť dieťatku, keď zistí, že potrebuje pomôcť.  Každé dieťatko je jedinečné, so svojimi danosťami, skúsenosťami a zážitkami. Práve vďaka tejto jedinečnosti prispieva svojim zdieľaním týchto situácii k rozvoju seba a svojich kamarátov. 

Ak by ste chceli, aby sa do preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá zapojilo aj zariadenie, ktoré navštevuje vaše dieťa, povedzte o ňom pani učiteľke alebo pani riaditeľke, prípadne navrhnite ostatným rodičom, že by ste chceli zaobstarať vzdelavanie pre pani učiteľku a pomôcky z rodičovských príspevkov.

Viac informácií ako aj kontaktné údaje nájdete v tomto letáku, ktorý môžete poslať aj pani učiteľke alebo pani riaditeľke 🙂

O tom, ako deťom vytvoriť prostredie, v ktorom sa naučia identifikovať zlé, násilné správania, ale aj o prevencii na školách a jej metódach sme sa rozprávali v ôsmej epizóde podcastu Bez modrín. Našou hosťkou bola sociálna pedagogička a lektorka preventívneho programu, Jana Šimšáleková.