30. apríla 2022

Nové vzdelávanie v preventívnom programe

Je pre vás dôležité, aby boli deti k sebe navzájom tolerantné a vedeli prijať odlišnosti druhých bez násilných a traumatizujúcich reakcií? Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá je nástrojom, vďaka ktorému dokážete s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany zážitkovou formou.
Počas pandémie nebolo možné stretávať sa osobne, a tak sme naše vzdelávacie formáty museli realizovať v online podobe. Toto obdobie nás veľa naučilo a vnuklo nám myšlienku vytvoriť plnohodnotný formát nového interaktívneho vzdelávania.
Pokiaľ chcete realizovať vo vašej základnej či materskej škole preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá, je potrebné absolvovať vzdelávanie. Získate v ňom teoretický základ a rozšírené informácie o syndróme CAN. Detailne vás prevedieme názornými ukážkami práce s preventívnym programom. Prácu lektorky s deťmi si môžete pozrieť vo všetkých desiatich moduloch programu. Okrem toho získate aj prepracovanú metodiku s mnohými odporúčaniami.
Pôvodne štvordňový prezenčný tréning sme prepracovali do modernej podoby internetového vzdelávania. Vzdelávanie v preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá vo forme webináru môžete absolvovať z pohodlia domova v ľubovolnom čase. Čaká na vás množstvo interaktívneho obsahu, naše skúsené lektorky, prepracovaná metodická príručka a mnoho ďalšieho.
To podstatné o preventívnom programe a možnosti vzdelávania nájdete na našom webe v časti Preventívny program.