12. októbra 2022

Čo robiť, ak som externista a rodič nesúhlasí so zaradením dieťaťa do preventívneho programu

Nestáva sa to často, ale predsa len. Tešíte sa na novú skupinu detí. Predstavujete si ako sa Kozmo stane kamarátom detí a na určitú dobu neodmysliteľnou súčasťou ich triedy a každodenného života. A v tom Vám pani učiteľka povie, že jeden rodič nesúhlasí, aby jeho dieťa bolo zaradené do programu. Čo teraz?

Možností máme niekoľko. 

Nájdime si čas a dohodnime si stretnutie na rodičovskom združení. Rodičom pripravíme letáčik, povieme im ako budú stretnutia prebiehať, čo všetko budeme robiť, prípadne akým témam sa budeme venovať. Povieme im aj o prínose, ktorý program bez pochýb má. Samozrejme sa stane, že nebudú všetci rodičia na stretnutí. Pre tento prípad máme pripravené letáčiky a spracované informácie, ktoré necháme pani učiteľke, ktorá ich posunie rodičom. Keď si rodičia informácie vypočujú priamo od Vás, prípadne Vám položia otázky, nestane sa, že by sa program rodičom nezapáčil.

Keď sa po stretnutí s rodičmi predsa len nájde rodič, ktorý nesúhlasí so zaradením dieťaťa do programu, môžeme mu zavolať. Samozrejme cez pani učiteľku, keďže nemáme na rodičov telefonický kontakt. Možno práve tento rodič nebol na stretnutí a nepočul všetky dôležité informácie. Takto sa nás môže popýtať na nezodpovedané otázky, ale my mu môžeme na druhú stranu vysvetliť prínos pre dieťa a pre skupinu, ako aj riziká, keď jeho dieťa nebude môcť  byť súčasťou Kozmo rodiny. 

Máme aj takú skúsenosť, že na škole, kde sa program realizuje už tretí rok, pani riaditeľka a pani učiteľky na stretnutí s rodičmi budúcich prvákov rovno povedia rodičom, že takýto program majú na škole a bude sa realizovať od začiatku školského roka a je to veľmi dôležité pre budovanie a formovanie kolektívu detí a nastavenie si pravidiel v triede inou a zaujímavou formou a bude do toho zapojená celá trieda.

V materskej škole je to podobné. Tam pani učiteľky informujú rodičov o programe napr. aj na informačnej nástenke pre rodičov alebo osobne pri preberaní detí. 

Ak ste spravili všetko preto, aby každé dieťa bolo súčasťou Kozmo rodiny a rodič nebude aj tak súhlasiť, tak Vám už nič iné nezostáva, len sa s tým zmieriť a dané dieťa musí ísť na čas realizovania programu do inej triedy. Treba stále veriť. Môže sa Vám stať, že rodič časom zmení názor – zapôsobí Kozmo, iní rodičia, ale aj samotné deti, ktoré budú o Kozmovi všade rozprávať.

Verím, že na našej dobrodružnej výprave s Kozmom budeme stretávať rodičov, ktorí chcú zo svojich detí vychovať správnych pozemšťanov a budú otvorení novým možnostiam a prístupom 🙂

 

Váš Kozmo tím