27. februára 2023

Uverejňovať deti na sociálnych sieťach?

V čase rôznych obmedzení bolo skvelé, že sme vďaka technológiám mohli byť o čosi bližšie s rodinou či priateľmi. Sociálne siete a komunikácia cez rôzne platformy však neraz menia naše správanie vo vzťahoch. Čo radí psychologička?

„Nechajme si v živote dostatok priestoru aj na tie živé reálne vzťahy. Je fajn, keď to vidia aj deti, že rodičia majú aj reálnych priateľov, s ktorými sa stretávajú, ale ťažko ich to naučíme, keď my sami sme stále na mobile,“ hovorí Hana Ševčíková. Dnes už máme generáciu detí a mladých dospelých, ktorá svet bez internetu nezažila. Aké nástrahy a riziká prinášajú sociálne siete a zverejňovanie súkromia? Je v poriadku využívať dieťa ako marketingový nástroj pre zvyšovanie vlastnej sledovateľnosti? Do akej miery je zverejňovanie detí rodičmi na sociálnych sieťach neškodné?

Na sociálnych sieťach poznáme rôzne trendy. Jedným z nich sú lifestylové rodičovské profily, ktoré si ľudia začnú budovať už pred narodením dieťaťa. Niekedy je to strategicky tvorený obsah a niekedy je to prirodzené. Pokiaľ ľudia na sociálnej sieti zdieľajú svoj život, s príchodom dieťaťa sa ten obsah mení. V otázke, či tvár dieťaťa na svojich sociálnych sieťach zverejňovať alebo nie, panujú rôzne názory. Boli sme zvedaví, ako to vníma Veronika Cifrová Ostrihoňová.

Psychologička a psychoterapeutka Hana Ševčíková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Okrem iného je aj docentka, supervízorka a výcviková lektorka Slovenskej spoločnosti pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu. Momentálne sa venuje predovšetkým súkromnej praxi. Metóda, ktorou pracuje, nie je dávanie rád či priame nasmerovanie klienta. Je to odborné sprevádzanie v hľadaní pôvodu vlastných problémov, nových spôsobov ich riešenia, ale i v hľadaní vlastných zdrojov a síl. To všetko sa deje v dôvernom a špecifickom psychoterapeutickom vzťahu, ktorý je nie len nevyhnutnosťou, ale často i nástrojom k lepšiemu porozumeniu vzťahových ťažkostí klienta.

13. januára 2023

Všetky deti si zaslúžia rovnakú šancu

Každý z nás mal určite niekedy pocit, že sa musí presadiť viac ako inokedy a vtedy nastupuje to naše povestné ,, JA “. 

Ja to spravím lepšie, Ja viem viac ako ostatní a vždy iba to Ja,Ja,Ja. Inak to nie je ani medzi deťmi, ktoré sa častokrát prejavujú medzi ostatnými ako veľmi silní jedinci a to ich,, Ja“ dokáže mnohé menej smelšie deti potlačiť do úzadia. Našim cieľom je, aby sme všetkým deťom dali rovnakú šancu a preto vznikol, príbeh v ktorom Kozmo navštívi planétu Jaja.

Na tejto planéte sa deti dozvedia o dôležitosti spoločnej komunikácie, pretože častokrát vznikajú konflikty nie len medzi deťmi ale aj dospelými a to z dôvodu, že sa nevieme navzájom vypočuť. Riešenie konfliktov je jednou z najťažších úloh pri posudzovaní viny, nakoľko deti medzi sebou kvôli súpereniu dokážu nechtiac ublížiť kamarátovi. V príbehu ,,Vypnuté hlasivky“ sa odohráva večný boj medzi deťmi z planéty Jaja, ktoré nie sú ochotné sa prispôsobiť ostatným a tak to často býva aj v našich škôlkach a školách. Presadzovanie svojich záujmov býva zväčša dôvodom k vzniku konfliktov a preto je našim cieľom, aby deti pochopili, že spoločnými hrami, aktivitami, dokážeme mnohokrát viac ako keď je niekto sám. 

Práve príbehy, ktoré nájdete v knihe alebo audioknihe Kozmo a jeho dobrodružstvá deťom pomáhajú, aby sa naučili spolupracovať a vzájomne komunikovať. Celú audioknihu nahovoril herec Juraj Kemka s rodinou. Knihu či audioknihu si môžete zakúpiť tu.

 

21. novembra 2022

Svet je rozmanitý

Jeseň nám prináša širokú paletu farieb, dokážeme sa nadchýnať čo dokáže príroda, ale taktiež sa stretávame s ľudskou bezcitnosťou voči tým, ktorí sa odlišujú. Či už farbou pleti, výzorom alebo akoukoľvek inou odlišnosťou. 

Deti vyrastajú v spoločnosti, ktorú vytvárame my dospelí a preto je našou úlohou ich naučiť vnímať svet okolo seba so všetkým, čo nám ponúka. 

Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá je zameraný na rôzne situácie, s ktorými sa deti môžu stretnúť a preto vznikol aj príbeh Kolorka. V tomto príbehu je cieľom naučiť deti, že ak je niekto inej farby pleti, neznamená to,  že ho máme vyčleňovať.

Deti sú prirodzene hravé a našimi aktivitami u nich dokážeme vytvoriť taký záujem, že si ani neuvedomia, ako v nich vytvárame schopnosť k chápaniu, asertivite, ale hlavne správnosti konania voči sebe, aj druhým.

Cieľom aktivít je ukázať deťom, že nie je dôležité akej farby máme pleť, ale čo nás spája. To sú naše spoločné hry, záujmy, súťaživosť, ale nie nevraživosť. 

Kozmo je vždy pripravený pomôcť a deti sa na neho tešia, lebo vedia že príde s novým príbehom, aktivitami, či hrami. A čo je dôležitejšie ako radosť detí?Na túto otázku snáď ani netreba hľadať odpoveď

12. októbra 2022

Čo robiť, ak som externista a rodič nesúhlasí so zaradením dieťaťa do preventívneho programu

Nestáva sa to často, ale predsa len. Tešíte sa na novú skupinu detí. Predstavujete si ako sa Kozmo stane kamarátom detí a na určitú dobu neodmysliteľnou súčasťou ich triedy a každodenného života. A v tom Vám pani učiteľka povie, že jeden rodič nesúhlasí, aby jeho dieťa bolo zaradené do programu. Čo teraz?

Možností máme niekoľko. 

Nájdime si čas a dohodnime si stretnutie na rodičovskom združení. Rodičom pripravíme letáčik, povieme im ako budú stretnutia prebiehať, čo všetko budeme robiť, prípadne akým témam sa budeme venovať. Povieme im aj o prínose, ktorý program bez pochýb má. Samozrejme sa stane, že nebudú všetci rodičia na stretnutí. Pre tento prípad máme pripravené letáčiky a spracované informácie, ktoré necháme pani učiteľke, ktorá ich posunie rodičom. Keď si rodičia informácie vypočujú priamo od Vás, prípadne Vám položia otázky, nestane sa, že by sa program rodičom nezapáčil.

Keď sa po stretnutí s rodičmi predsa len nájde rodič, ktorý nesúhlasí so zaradením dieťaťa do programu, môžeme mu zavolať. Samozrejme cez pani učiteľku, keďže nemáme na rodičov telefonický kontakt. Možno práve tento rodič nebol na stretnutí a nepočul všetky dôležité informácie. Takto sa nás môže popýtať na nezodpovedané otázky, ale my mu môžeme na druhú stranu vysvetliť prínos pre dieťa a pre skupinu, ako aj riziká, keď jeho dieťa nebude môcť  byť súčasťou Kozmo rodiny. 

Máme aj takú skúsenosť, že na škole, kde sa program realizuje už tretí rok, pani riaditeľka a pani učiteľky na stretnutí s rodičmi budúcich prvákov rovno povedia rodičom, že takýto program majú na škole a bude sa realizovať od začiatku školského roka a je to veľmi dôležité pre budovanie a formovanie kolektívu detí a nastavenie si pravidiel v triede inou a zaujímavou formou a bude do toho zapojená celá trieda.

V materskej škole je to podobné. Tam pani učiteľky informujú rodičov o programe napr. aj na informačnej nástenke pre rodičov alebo osobne pri preberaní detí. 

Ak ste spravili všetko preto, aby každé dieťa bolo súčasťou Kozmo rodiny a rodič nebude aj tak súhlasiť, tak Vám už nič iné nezostáva, len sa s tým zmieriť a dané dieťa musí ísť na čas realizovania programu do inej triedy. Treba stále veriť. Môže sa Vám stať, že rodič časom zmení názor – zapôsobí Kozmo, iní rodičia, ale aj samotné deti, ktoré budú o Kozmovi všade rozprávať.

Verím, že na našej dobrodružnej výprave s Kozmom budeme stretávať rodičov, ktorí chcú zo svojich detí vychovať správnych pozemšťanov a budú otvorení novým možnostiam a prístupom 🙂

 

Váš Kozmo tím

 

21. septembra 2022

Nový školský rok, tie isté výzvy

Leto skončilo a naše deti sa opäť vrátili do škôlok, škôl a my do každodenného rituálu, ktorý sa začína školským rokom. Spomienky na krásne, teplé leto sú už iba vo fotkách a my sa začíname venovať povinnostiam, ktoré sú súčasťou nášho života.

Jedným z našich cieľov je naučiť deti hravou formou samostatne rozmýšľať, vedieť riešiť úlohy a vedieť povedať, ak sa im niečo nepáči alebo nie je príjemné. Jednou z foriem ako ich to naučiť je aj preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá, ktorý vďaka stovkám odborníkom a odborníčkam realizujeme po celom Slovensku.

Cez Kozmove príbehy a aktivity sa deti učia ako vedieť zaujať postoj v situáciách, s ktorými sa bežne môžu stretnúť. Kozmo im citlivo a v detskom jazyku ukáže, že nie každý je rovnaký, nie každý býva v krásnom dome a že nie vždy musíme mať všetko o čo si zažiadame, no hlavne to nemôže byť dôvod, aby sme niekoho vyčleňovali z kolektívu alebo ho šikanovali. Príbehy sú napísané tak, aby boli pre deti nie len zaujímavé, ale aj poučné.

Už v rannom veku sa objavuje medzi deťmi šikana a to napríklad v podobe ,,ak mi niečo nedonesieš, nebudeš môj kamarát“ , čo vedie k tomu, že sa dieťa časom začne uťahovať, nebude chcieť chodiť do škôlky či školy. Deti sú veľmi ovplyvniteľné a preto my dospelí musíme byť vnímaví na každé zmeny správania dieťaťa a citlivo zistiť, či sa s dieťaťom niečo nedeje.

Našim cieľom je osloviť a spolupracovať nielen s odbornými a pedagogickými pracovníkmi, ale aj so širokou verejnosťou, najmä rodičmi, pretože je v záujme nás všetkých, aby mali všetky deti rovnakú šancu na lepší život.

Viac o preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá sa dozviete tu. Povedzte o ňom v materskej či základnej škole, ktorú navštevuje vaše dieťa a urobme spoločne svet detí krajším.

Váš Kozmo tím

 

9. júna 2022

Prečo by sa malo zariadenie, ktoré navštevuje moje dieta zapojiť do preventívneho programu

Kozmo sa stane dôverníkom a kamarátom všetkých detí. Hravou formou im pomôže, poradí ako zvládnuť náročnejšie situácie a ukáže im, ako sa stať dobrým pozemšťanom a kamarátom. To všetko nenásilnou formou prostredníctvom maňušky.  Maňuška Kozma je pomôcka ako jednoduchšie zaviesť, upevňovať  a podporovať pravidlá vhodného správania sa v kolektíve.

Súčasťou programu je množstvo interaktívnych pomôcok, príbehov, videí, pesničiek ale aj aktivít. Deti vďaka príbehom vedia porozprávať situácie, ktoré sa im stali, prípadne, čo videli. Dôležité však je, že prostredníctvom Kozma sa učia, ako sa v daných situáciách majú zachovať, ale aj to, ako sa druhý kamarát môže cítiť. 

Deti si osvojujú zručnosti cez zážitkové aktivity, ktoré si vyskúšajú na sebe alebo spolu s kamarátmi. Naučia sa byť citlivejšie a vnímavejšie na potreby svojich kamarátov- podľa výrazu tváre napríklad vedia povedať, ako sa kto cíti. Svoje problémy si začínajú riešiť samé, bez toho, aby sme mali pocit, že chodia „žalovať“. Oveľa vnímavejšie sledujú, čo sa deje aj okolo nich. Menej dochádza k rivalite a hádkam aj so súrodencami. Deti prenášajú svoje poznatky zo stretnutí s Kozmom aj do domáceho prostredia.

Kozmo deti vedie k spolupráci. Deti sa naučia, že spoločnými silami môžu častokrát dokázať viac. Každé vhodné správanie posilňuje aj ostatných členov skupiny. Učia riešiť konfliktné situácie, spoločne prichádzajú na riešenia, ktoré posilňujú ich hodnoty a celkové formovanie osobnosti. 

Program dáva priestor na kreativitu, nové nápady, aktivity a prepojenia s inými činnosťami s deťmi. Ide o ucelený preventívny program, ktorý má pripravených veľa zaujímavých pomôcok, s ktorými pracujete na stretnutiach, prepracovanú metodiku s konkrétnymi aktivitami k témam. Deti sa hravou formou dozvedia a zoznámia aj s inakosťou- napr. zdravotnými znevýhodneniami, farbou pleti, o rozdieloch medzi všetkými ľuďmi. Oboznámia sa so základmi fungovania vzťahov, riešením konfliktov i budovaním vzťahov.

Pedagóg získa nástroj, vďaka ktoré mu môže lepšie spoznať deti. Získa nástroj ako pomôcť dieťatku, keď zistí, že potrebuje pomôcť.  Každé dieťatko je jedinečné, so svojimi danosťami, skúsenosťami a zážitkami. Práve vďaka tejto jedinečnosti prispieva svojim zdieľaním týchto situácii k rozvoju seba a svojich kamarátov. 

Ak by ste chceli, aby sa do preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá zapojilo aj zariadenie, ktoré navštevuje vaše dieťa, povedzte o ňom pani učiteľke alebo pani riaditeľke, prípadne navrhnite ostatným rodičom, že by ste chceli zaobstarať vzdelavanie pre pani učiteľku a pomôcky z rodičovských príspevkov.

Viac informácií ako aj kontaktné údaje nájdete v tomto letáku, ktorý môžete poslať aj pani učiteľke alebo pani riaditeľke 🙂

O tom, ako deťom vytvoriť prostredie, v ktorom sa naučia identifikovať zlé, násilné správania, ale aj o prevencii na školách a jej metódach sme sa rozprávali v ôsmej epizóde podcastu Bez modrín. Našou hosťkou bola sociálna pedagogička a lektorka preventívneho programu, Jana Šimšáleková.

 

 

30. apríla 2022

Nové vzdelávanie v preventívnom programe

Je pre vás dôležité, aby boli deti k sebe navzájom tolerantné a vedeli prijať odlišnosti druhých bez násilných a traumatizujúcich reakcií? Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá je nástrojom, vďaka ktorému dokážete s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany zážitkovou formou.
Počas pandémie nebolo možné stretávať sa osobne, a tak sme naše vzdelávacie formáty museli realizovať v online podobe. Toto obdobie nás veľa naučilo a vnuklo nám myšlienku vytvoriť plnohodnotný formát nového interaktívneho vzdelávania.
Pokiaľ chcete realizovať vo vašej základnej či materskej škole preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá, je potrebné absolvovať vzdelávanie. Získate v ňom teoretický základ a rozšírené informácie o syndróme CAN. Detailne vás prevedieme názornými ukážkami práce s preventívnym programom. Prácu lektorky s deťmi si môžete pozrieť vo všetkých desiatich moduloch programu. Okrem toho získate aj prepracovanú metodiku s mnohými odporúčaniami.
Pôvodne štvordňový prezenčný tréning sme prepracovali do modernej podoby internetového vzdelávania. Vzdelávanie v preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá vo forme webináru môžete absolvovať z pohodlia domova v ľubovolnom čase. Čaká na vás množstvo interaktívneho obsahu, naše skúsené lektorky, prepracovaná metodická príručka a mnoho ďalšieho.
To podstatné o preventívnom programe a možnosti vzdelávania nájdete na našom webe v časti Preventívny program.

16. marca 2022

Hádajú sa deti v triede často o hračky a iné predmety?

Každé dieťatko prechádza od narodenia rôznymi vývojovými štádiami. Rovnako sa vyvíjajú aj jeho sociálne zručnosti. V období okolo 1-1,5 roku sa dieťatko nachádza v období egocentrizmu. To znamená, že všetko, čo sa nachádza v jeho okolí považuje za svoje. Často naťahuje rúčky a hovorí :˶moje, moje“. 

Postupne si uvedomuje a zvyká na to, že všetko nie je jeho a niektoré predmety do svojich rúk neodstane. Toto obdobie trvá približne do 3 roku dieťatka. Samozrejme je to individuálne a u niektorých detí to môže trvať aj dlhšie. V tomto období sa dostáva aj do prostredia materskej školy. A tu si začíname viac všímať prvé nezhody v kolektíve. 

Deti sa učia pozorovaním. Vidia, že keď spravia niečo, čo sa nám páči, spozorujú na našej tvári úsmev, radosť, pochválime ich, pohladkáme. Rovnako ich oceňujeme, aj keď sa o niečo podelia. Takto odpozorujú, že toto správanie sa nám dospelákom a rodičom páči. A deti nám chcú robiť radosť. V predškolskom veku sa začína z dieťatka formovať sociálne dieťa- vznikajú kamarátstva, deti sú ochotnejšie požičať hračku, podeliť sa. Obdobie, kedy sa deti skutočne vedia podeliť s hračkami, knihami a inými svojimi obľúbenými predmetmi nastáva v období medzi 6-12 rokom veku dieťaťa. Takže vidíme, že tá cesta je naozaj dlhá. 

Čo teda môžeme robiť v prostredí materskej školy? 

 • veďme deti k spolupráci nie k súťaži – keď deti budú vidieť, že spoločnými silami sa im podarí viac, budú mať z toho určite radosť.  Ako peknú ukážku môžeme použiť jabĺčko, ktoré rozkrájame. Jabĺčko predstavuje ich triedu, kolektív a každé dieťa tvorí jeden rozkrojený kúsok. Spoločne sú silní a pevní.
 • keď požičiam ja, požičiaš aj ty- jednoduché pravidlo, na ktorom si deti trénujú aj schopnosť vzdať sa niečoho. 
 • keď máme v škôlke obľúbené hračky alebo nové, o ktoré je veľký záujem, zaveďme si budík. Samozrejme dôležité je, aby deti o tomto pravidle boli dopredu informované. Deti si veľmi rýchlo zvyknú na takéto pravidlo a budú si trénovať aj trpezlivosť.
 • okrem časového ohraničenia môžeme mať aj pravidlo, že hračka je obsadená. Deti vedieme k tomu, že môžu na hračku buď počkať alebo si zatiaľ môžu zobrať inú hračku alebo sa k niekomu pridať.
 • skúsme deti viesť k pomenovaniu pocitov. Ako to súvisí s hračkami? Keď nastane v triede situácia, že dieťatko nechce hračku požičať, nepustíme sa všetci do neho, zoberieme si ho v kľude nabok a skúsime sa ho spýtať, ako sa ono minule cítilo, keď mu kamarát nechcel hračku požičať. Verte, že deti si takéto situácie pamätajú a sú potom ochotnejšie s hračkou sa podeliť.
 • ak si deti nosia hračky z domu, Vy ste tí, ktorí môžu zakročiť- hračky zostanú v skrinke, aby sa nepoškodili, na poličke, že dieťatko na ňu bude vidieť, prípadne bude určená na čas spánku. Ak však máte v škôlke pravidlo, že deti môžu mať v triede aj svoje hračky, potom je dôležité, aby ste deti hravou formou učili aj to, že dieťa má právo odmietnuť hračku požičať. Je dôležité, aby sme ale deti učili aj vysvetliť prečo. napr.: ˶hračku som dostal od starkej a je ešte nová alebo táto hračka je pre mňa dôležitá a bojím sa, že sa jej niečo stane.“ Potom je vhodné porozmýšľať aj nad rozhovorom s rodičmi, či je vhodné takéto hračky nosiť do škôlky.

Toto je len niekoľko ukážok a návrhov ako môžeme deti naviesť tým správnym smerom. Nebojte sa skúšať. Niečo Vám fungovať v triede bude, niečo nie. Máte v rukách veľkú moc. Práve Vy učitelia okrem rodičov budujete a vštepujete deťom tie správne hodnoty, ktoré v nich zostanú veľmi dlhé obdobie.

A nezabudnite, aj v preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá nájdete príbeh, video, aktivity a mnoho iných zaujímavých postrehov k tejto téme. 

Váš Kozmo tím

 

27. januára 2022

Zoznámte sa s Kozmom

Milí rodičia, starí rodičia a všetci dospeláci. Možno do Vašej rodiny už Kozmo doletel a možno o ňom budete počuť prvýkrát.

 

Kto je Kozmo? Kozmo je Kozmonaut, ktorý pochádza z planéty Zem. Lieta po vesmíre a objavuje nové planéty. Nie sú to hocijaké planéty. Žijú na nich mimozemšťania, ktorí sa nevedia vhodne správať. Hádajú sa, bijú sa o hračky, nevedia sa pozdraviť, podeliť, občas sa veru aj vysmievajú svojim kamarátom. Že Vám to niečo pripomína? Sú to situácie, ktoré zažívate aj vy so svojimi deťmi, alebo keď sa vyberiete k niekomu na návštevu? Ste svedkami rôzneho nevhodného správania, vysmievania, agresie a neviete čo s tým? V takýchto situáciách je práve Kozmo vhodnou pomôckou. Pýtate sa prečo?

Kozmo sa pre deti stane kamarátom. Tak ako sa so svojimi trápeniami zdôverujú deti zvieracím kamarátom alebo svojej hračke, tak takúto oporu nájdu aj v maňuške Kozma. Kozmo je príjemný na dotyk, má vždy po ruke pohladenie alebo pomôže deťom prísť na riešenie situácie, s ktorou si nevedia poradiť. Vhodné správanie odmeňuje pozitívnou slniečkovou energiou, ktorá je veľmi dôležitá pre jeho ďalšie lietanie.

 

O svojich dobrodružstvách na planétach rozpráva svojim kamarátom v materských a základných školách, ale aj doma. Deťom vždy ukáže akú planétu práve navštívil a povie im, čo všetko tam zažil. Ukáže im videá zo svojich ciest. Kľudne si ich môžete pozrieť aj s Vašimi deťmi, kamarátmi alebo vnúčatami. Vždy sa o tom s nimi porozprávajte, čo ste videli, čo sa vo videu stalo a čo by sme mohli spraviť, aby sa niečo podobné nestalo a nestávalo aj nám. 

K videám sú napísané aj pútavé príbehy, ktoré nájdete v knihe Kozmove dobrodružstvá. Je tam zachytených 18 rôznych situácii. Po prečítaní príbehov Vám tiež odporúčame porozprávať sa s deťmi o tom, čo sa v príbehu stalo. Ak máte menšie deti, kľudne si príbeh čítajte po menších častiach, aby ste vedeli, že vám deti rozumejú. 

Na stránke nájdete aj veľa iných a zaujímavých vecí, ako sú napríklad omaľovánky, ktoré si môžete stiahnuť.

Je dôležité, aby sme sa s deťmi už od útleho detstva rozprávali o rôznych formách a prejavoch nevhodného správania. Hravou, zaujímavou a hlavne nenásilnou formou im môžeme pomôcť zvládať náročné situácie, v ktorých sa ocitnú či už osobne alebo ako svedok. Je dôležité, aby  deti vedeli reagovať a vedeli, že vždy je niekto, kto im podá pomocnú ruku.

 

16. decembra 2021

Originálna spoločenská hra ,,Vesmírna cesta“ z dielne Centra Slniečko, n.o.

Vesmírna cesta je spoločenská hra, ktorá vznikla v rámci projektu Kozmo a jeho dobrodružstvá. Je vhodná pre deti od 5 rokov, no zabaví celú rodinu. Jej hlavným cieľom je spolupráca.

V rámci projektu Kozmo a jeho dobrodružstvá vytvorila nezisková organizácia Centrum Slniečko spoločenskú hru s názvom Vesmírna cesta. Originálna hra vyrobená na Slovensku je vhodná pre deti od 5 rokov, no zabaví celú rodinu, vrátane starších súrodencov a rodičov.

Hlavným cieľom hry je posilnenie schopností spolupráce. V hre nikto neprehráva, celý herný tím musí zvládnuť vesmírnu misiu spoločne.

Ústrednou postavu hry je postavička kozmonauta Kozma. Kozmo má veľmi rád dobrodružstvá, na ktorých vždy spozná kopu nových kamarátov a kamarátiek. Nie vždy sú však jeho dobrodružstvá čisto pozitívnymi, na svojich cestách vesmírom sa stretáva aj so situáciami spojenými s nedostatkom tolerancie a rešpektu.

Spoločenská hra Vesmírna cesta stavia hráčov a hráčky pred dôležitú misiu – pomôcť Kozmovým mimozemským kamarátom a kamarátkam vrátiť sa domov! Všetci sa totiž na začiatku hry ocitli ďaleko od domova, na neznámych planétach.

Okrem dobrodružnej misie, ku ktorej zvládnutiu je kľúčová spolupráca, čaká hráčov a hráčky na Vesmírnej ceste aj kopec zábavy. Súčasťou hry sú totiž tzv. minihry, krátke zábavné aktivity, ktoré približujú Kozmov zážitok na každej z planét.

Financie z predaja spoločenskej hry Vesmírna cesta idú na prevenciu a pomoc deťom, ktoré šťastie na rodičov, ktorí by sa s nimi pekne zahrali, v živote nemali. Hru si môžete zakúpiť tu.

22. novembra 2021

Ako si pripomenúť Kozma počas dištančného vzdelávania

Všetci zažívame náročné obdobie. Mnohé deti už dlhšiu dobu nemôžu ísť do škôlky alebo školy. Nemôžu sa stretávať so svojimi kamarátmi, pani učiteľkami, chýbajú im hračky a kopec iných vecí. Pani učiteľkou z jednej materskej školy mi napísala postreh z jej triedy: „deti sa stále pýtajú na Kozma, ako sa má, čo je s ním, čo robí…“

Práve preto Vám ponúkame zopár inšpirácií ako sa aj počas tejto náročnej doby spojiť s Kozmom a deťmi.

 • Či už pracujete v materskej alebo základnej škole, pošlite deťom odkaz. Napíšte ho rukou, na počítači, odfoťte Kozma pri ich škôlke, škole…kdekoľvek. Fotku priložte k odkazu a pošta pre deti je na svete. Tento odkaz môžete deťom zaslať na školský alebo rodičovský e-mail.
 • Ak máte možnosť aj počas dištančného vzdelávania si nájdite 10-15  minút ako triednickú hodinu, ranný kruh vždy v pondelok a aj cez obrazovku sa deťom prihovorte. Kľudne im povedzte, že máte pre nich napríklad na pondelok prekvapenie. Uvidíte, koľko radosti spolu s deťmi a Kozmom zažijete. Samozrejme to môže byť ktorýkoľvek deň.
 • Zaujímajte sa o to, ako sa deti cítia, čo prežívajú. Kľudne na to použite aktivity z metodiky alebo aj zo školenia- napr. náladogram, karty More emócii. Môžete použiť aj  „koleso šťastia“. Nájdete ho na adrese https://pickerwheel.com/

Do kolesa šťastia zadáte mená deti, vyberiete zvučku a môžete losovať. Vylosované dieťa niečo povie, ukáže a pod. Nezabudnite pridať aj Kozma.

 • Zapojte do spolupráce aj rodičov. Mnohí rodičia majú toho veľa, ale pár minút na drobnú aktivitu s rodinou a deťmi si určite nájdu. Stačí sa porozprávať, čo zaujímavé v ten deň zažili, videli, môžu niečo nakresliť. Rodičia budú vidieť radosť v očiach ich detí a Kozma si obľúbia aj oni.
 • Zahrajte si cez obrazovku spoločne nejakú hru. Kľudne môžete zadať deťom inštrukciu, aby si odklonili hlavu z obrazovky a vrátili sa späť ako šťastný, smutný, bojazlivý… kľudne si môžete vymyslieť aj veselé prirovnania. Ukážete sa ako nahnevaný červík v jabĺčku a pod. 
 • Kľudne si prečítajte príbeh z knižky Kozmo a jeho dobrodružstvá.
 • Pozrite si videá na www.kozmove-dobrodružstvá.sk
 • Využite omaľovánky, pexeso, ktoré sa nachádzajú tiež na web stránke a sú k stiahnutiu.
 • Zazdieľajte deťom na obrazovku nejaký obrázok a diskutujte o ňom.  Výborné bude, ak na obrázku bude zachytená situácia, o ktorej počuli aj počas stretnutí s Kozmom. Postupne môžete pridávať aj nové situácie.
 • Spoločne si pripomeňte posolstvá k jednotlivým modulom. 

Milé pani učiteľky, veríme, že týchto pár nápadov Vám pomôže k tomu, aby Kozmo opäť zavítal do Vašej triedy. Určite spolu zažijete veľa nezabudnuteľných chvíľ aj keď len cez obrazovku.

A ak sa Vám niečo podarí, kľudne nám napíšte a podeľte sa s nami o Vašu skúsenosť. My sa budeme tešiť z Vašich úspechov.

 Váš Kozmo Tím