31. januára 2024

Ako si všimnúť, že dieťaťu v kolektíve niekto ubližuje

Malé deti sú úprimné a väčšinou fungujú spôsobom – čo na srdci, to na jazyku. Vekom však
prirodzene narastá množstvo informácii, ktoré rodičom nestihnú, nemôžu alebo nechcú
povedať. Môže ísť o úplne neškodné záležitosti typu s kým sedel/a pri vyučovaní, alebo koho
som stretol/stretla cez prestávku… no aj závažné veci ako to, že mu/jej niekto ubližuje.

Rodičia niekedy prídu na to, že je dieťa v kolektíve šikanované až príliš neskoro. Čo je teda
dôležité si všímať, aby sme stihli zakročiť čo najskôr?

Zmeny v správaní
Dieťa celkovo menej hovorí, vyhýba sa najmä rozhovorom o kamarátoch a trávení času, o
škole ako takej.
Emocionálne zmeny
Väčšia plačlivosť, silný a nepochopiteľný hnev, smútok, strach a podobne.
Zmeny v trávení voľného času
Dieťa odrazu nechce chodiť na krúžky, odmieta aktivity, ktoré ho doteraz bavili. Má potrebu
izolovať sa.
Náhla zmena vzhľadu
Dieťa výrazne zmení štýl obliekania, nechce nosiť okuliare, zubný strojček, chce si prefarbiť
vlasy a pod.
Zhoršený prospech
Napríklad aj v predmetoch, ktoré mu doteraz išli, vyskytujú sa náhle problémy s učením,
dieťa dostáva viac poznámok a napomenutí.
Nepozornosť
Nesústredenosť, apatia. Dieťa často akoby duchom mimo.
Zmeny v stravovaní
Dieťa zrazu odmieta jedlo alebo naopak, má zvýšenú potrebu jedla.
Problémy so spánkom
Nadmerná potreba spánku alebo naopak, dieťa má veľké problémy zaspať, ľahký spánok či
zlé sny.
Zdravotné ťažkosti
Psychosomatizácia – časté sťažovanie sa na bolesti brucha alebo hlavy bez zjavnej príčiny.

Čo nám ešte dokáže napovedať, že je nášmu dieťaťu ubližované? Všimnite si, či nemá
poškodené veci, ktoré nosí do školy, potrhané oblečenie či pomôcky. Často stráca alebo
zabúda veci? Máva modriny, odreniny, chodí zo školy zašpinené? Aj pri rozhovoroch
s dieťaťom sa môžu vyskytnúť nelogické odpovede, nesúlad medzi tým, čo hovoril včera, čo
dnes. Napríklad pri témach čo robilo, kde bolo, s kým. Niekedy je indikátorom, keď si pýta
viac peňazí na desiatu, alebo napríklad viac sladkostí do školy.

Dôležitým pri identifikácii šikany je takisto rozhovor s učiteľkou či vychovávateľkou, ktorá
môže zachytiť nezvyčajné situácie, prípadne zmenu správania dieťaťa v škole. Ak máte
podozrenie, že vaše dieťa niekto šikanuje, je potrebné začať situáciu aktívne riešiť. To, čo sa
deje, nie je vaša vina a nie je to ani vina dieťaťa. Šikanovaným sa môže v živote stať každý.
Neznamená to ani, že ste vo výchove urobili chybu, alebo že vaše dieťa je slabšie či citlivejšie.
Hlavné je nenechať ho v tom samé.

Čo všetko môže byť inakosť

Každý rodič určite túži po tom, aby si jeho dieťa našlo v kolektíve dobrých kamarátov, aby sa
mu nevysmievali, aby mu nebolo ubližované a aby ani on či ona nerobili zle ostatným.
Niekedy, keď vnímame, že naše dieťa je v niečom „iné“, tieto obavy sa pochopiteľne
stupňujú. „Deti vedia byť kruté,“ hovorí sa.

Deti však častokrát ešte nevedia rozlíšiť, kde sú hranice bežného – za bežné považujú to,
s čím sa stretávajú a čím sú obklopené. Preto je pre niekoho iné to, že spolužiak nosí
okuliare, pre ďalšieho je nezvyčajné, že má spolužiačka inú farbu pleti. Našťastie, detstvo je
presne to obdobie, kedy sa dá s rôznymi formami inakosti zoznámiť a zaradiť ich do života
tak, aby sme ich neskôr ako inakosti ani nevnímali.

Ak dieťa vyrastá v príliš homogénnom prostredí – teda v takom, kde sú ľudia naokolo viac-
menej podobní, napríklad spoločenským statusom, farbou pleti, vierovyznaním či výzorom,
tým pravdepodobnejšie je, že neskôr bude reagovať na odchýlky od toho, na čo je zvyknuté,
minimálne počudovaním. V horšom prípade aj vysmievaním sa. To, čo nepoznáme, sa nám aj
v dospelosti zdá „čudné“, môžeme sa toho báť, alebo si o tom vytvoríme nepravdivý
predsudok.

Preto je mimoriadne dôležité, aby sme deťom v ich formatívnom období otvárali nové
obzory a rozširovali hranice bežného. Inakosť môže mať podobu inej farby pleti, iných
zvykov, iného výzoru. Môže to byť aj viera v iného boha, náklonnosť k rovnakému pohlaviu,
nosenie iného oblečenia, než je podľa našich zemepisných šírok bežné (napríklad chlapec
nosiaci sukňu, dievča nosiace hidžáb). Môže to byť aj iný prízvuk, iný slang, iné zvyklosti, ako
u nás doma. Inakosť môže byť dieťa s autizmom, dieťa na vozíku, dieťa s rečovou vadou,
dyslexiou, alergiou, ekzémom, strojčekom na zuby…

Iste ste pochopili, že inakosť môže byť naozaj čokoľvek – závisí to od toho, kto sa na ňu
pozerá. To, čo je pre vás bežné, môže byť pre iného nanajvýš čudné, no nemalo by to byť
dôvodom na výsmech či odsúdenie. Ak budeme viesť odmalička deti k tolerancii a súdržnosti,
môže nám tu vyrásť celá jedna šťastnejšia generácia. Generácia detí, pre ktoré sú inakosti
bežnou súčasťou života. Tak, ako by to predsa aj malo byť.

27. marca 2023

V kolektíve má každé dieťa svoje miesto

Inakosť, mnohokrát spomínané slovo v dnešnej dobe, pri ktorom si musíme spoločne uvedomiť, že svet okolo nás je rôznofarebný a rôznorodý. 

Deti vnímajú veľmi pozorne všetko, čo sa okolo nich deje a to nie len v najbližšom prostredí ako sú rodina, materská škola a školy vyšších stupňov, ale aj médiá a iné zdroje, ktoré majú možnosť sledovať. Integrácia sa stáva súčasťou nášho bežného života a úlohou nás dospelých, je viesť deti k tolerancii a chápaniu, že každé dieťa má svoje miesto v kolektíve.

V našom preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá sa zameriavame nato, aby deti chápali, že byť iný, neznamená byť vyčleňovaný z kolektívu. 

Kozmo vo svojom príbehu ,,Farbička“ priblíži deťom znevýhodnenosť chlapčeka, ktorý je na vozíčku a je zo začiatku ostatnými odmietaný, ale dievčatko menom Červenka zistí, že Modrík, aj keď je na vozíčku, rád pozoruje oblohu. Jeho vozík je dobrý prostriedok na zábavu a zrazu majú spoločný záujem. Kozmo deťom prináša okrem emotívnych príbehov, zameraných vždy na nejaký výchovný problém aj rôzne aktivity, v ktorých si deti môžu vyskúšať dané situácie a zdôvodniť správnosť konania. 

Našim cieľom je priniesť deťom prostredníctvom Kozma také situačné témy, v ktorých samé dokážu rozlíšiť vhodné a nevhodné správanie, ale aj zdôvodniť a nájsť riešenia ako sa zachovať v danej situácii. Deti sú obrazom nás dospelých a preto je dôležité, aby sme si uvedomili, aký postoj zaujmeme my k iným ľuďom. Tento postoj si zoberú deti do svojej dospelosti, preto sa aj v našom preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá snažíme naučiť deti chápať, že byť tolerantný je základom priateľstva a porozumenia.

Ste odborník alebo odborníčka a pracujete s deťmi do 8 rokov? Alebo ste rodič, pre ktorého je dôležité, aby boli deti k sebe navzájom tolerantné a vedeli prijať odlišnosti iných bez násilných a traumatizujúcich reakcií? Zistite viac o preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá na našom webe.

 

27. februára 2023

Uverejňovať deti na sociálnych sieťach?

V čase rôznych obmedzení bolo skvelé, že sme vďaka technológiám mohli byť o čosi bližšie s rodinou či priateľmi. Sociálne siete a komunikácia cez rôzne platformy však neraz menia naše správanie vo vzťahoch. Čo radí psychologička?

„Nechajme si v živote dostatok priestoru aj na tie živé reálne vzťahy. Je fajn, keď to vidia aj deti, že rodičia majú aj reálnych priateľov, s ktorými sa stretávajú, ale ťažko ich to naučíme, keď my sami sme stále na mobile,“ hovorí Hana Ševčíková. Dnes už máme generáciu detí a mladých dospelých, ktorá svet bez internetu nezažila. Aké nástrahy a riziká prinášajú sociálne siete a zverejňovanie súkromia? Je v poriadku využívať dieťa ako marketingový nástroj pre zvyšovanie vlastnej sledovateľnosti? Do akej miery je zverejňovanie detí rodičmi na sociálnych sieťach neškodné?

Na sociálnych sieťach poznáme rôzne trendy. Jedným z nich sú lifestylové rodičovské profily, ktoré si ľudia začnú budovať už pred narodením dieťaťa. Niekedy je to strategicky tvorený obsah a niekedy je to prirodzené. Pokiaľ ľudia na sociálnej sieti zdieľajú svoj život, s príchodom dieťaťa sa ten obsah mení. V otázke, či tvár dieťaťa na svojich sociálnych sieťach zverejňovať alebo nie, panujú rôzne názory. Boli sme zvedaví, ako to vníma Veronika Cifrová Ostrihoňová.

Psychologička a psychoterapeutka Hana Ševčíková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Okrem iného je aj docentka, supervízorka a výcviková lektorka Slovenskej spoločnosti pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu. Momentálne sa venuje predovšetkým súkromnej praxi. Metóda, ktorou pracuje, nie je dávanie rád či priame nasmerovanie klienta. Je to odborné sprevádzanie v hľadaní pôvodu vlastných problémov, nových spôsobov ich riešenia, ale i v hľadaní vlastných zdrojov a síl. To všetko sa deje v dôvernom a špecifickom psychoterapeutickom vzťahu, ktorý je nie len nevyhnutnosťou, ale často i nástrojom k lepšiemu porozumeniu vzťahových ťažkostí klienta.

13. januára 2023

Všetky deti si zaslúžia rovnakú šancu

Každý z nás mal určite niekedy pocit, že sa musí presadiť viac ako inokedy a vtedy nastupuje to naše povestné ,, JA “. 

Ja to spravím lepšie, Ja viem viac ako ostatní a vždy iba to Ja,Ja,Ja. Inak to nie je ani medzi deťmi, ktoré sa častokrát prejavujú medzi ostatnými ako veľmi silní jedinci a to ich,, Ja“ dokáže mnohé menej smelšie deti potlačiť do úzadia. Našim cieľom je, aby sme všetkým deťom dali rovnakú šancu a preto vznikol, príbeh v ktorom Kozmo navštívi planétu Jaja.

Na tejto planéte sa deti dozvedia o dôležitosti spoločnej komunikácie, pretože častokrát vznikajú konflikty nie len medzi deťmi ale aj dospelými a to z dôvodu, že sa nevieme navzájom vypočuť. Riešenie konfliktov je jednou z najťažších úloh pri posudzovaní viny, nakoľko deti medzi sebou kvôli súpereniu dokážu nechtiac ublížiť kamarátovi. V príbehu ,,Vypnuté hlasivky“ sa odohráva večný boj medzi deťmi z planéty Jaja, ktoré nie sú ochotné sa prispôsobiť ostatným a tak to často býva aj v našich škôlkach a školách. Presadzovanie svojich záujmov býva zväčša dôvodom k vzniku konfliktov a preto je našim cieľom, aby deti pochopili, že spoločnými hrami, aktivitami, dokážeme mnohokrát viac ako keď je niekto sám. 

Práve príbehy, ktoré nájdete v knihe alebo audioknihe Kozmo a jeho dobrodružstvá deťom pomáhajú, aby sa naučili spolupracovať a vzájomne komunikovať. Celú audioknihu nahovoril herec Juraj Kemka s rodinou. Knihu či audioknihu si môžete zakúpiť tu.

 

21. novembra 2022

Svet je rozmanitý

Jeseň nám prináša širokú paletu farieb, dokážeme sa nadchýnať čo dokáže príroda, ale taktiež sa stretávame s ľudskou bezcitnosťou voči tým, ktorí sa odlišujú. Či už farbou pleti, výzorom alebo akoukoľvek inou odlišnosťou. 

Deti vyrastajú v spoločnosti, ktorú vytvárame my dospelí a preto je našou úlohou ich naučiť vnímať svet okolo seba so všetkým, čo nám ponúka. 

Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá je zameraný na rôzne situácie, s ktorými sa deti môžu stretnúť a preto vznikol aj príbeh Kolorka. V tomto príbehu je cieľom naučiť deti, že ak je niekto inej farby pleti, neznamená to,  že ho máme vyčleňovať.

Deti sú prirodzene hravé a našimi aktivitami u nich dokážeme vytvoriť taký záujem, že si ani neuvedomia, ako v nich vytvárame schopnosť k chápaniu, asertivite, ale hlavne správnosti konania voči sebe, aj druhým.

Cieľom aktivít je ukázať deťom, že nie je dôležité akej farby máme pleť, ale čo nás spája. To sú naše spoločné hry, záujmy, súťaživosť, ale nie nevraživosť. 

Kozmo je vždy pripravený pomôcť a deti sa na neho tešia, lebo vedia že príde s novým príbehom, aktivitami, či hrami. A čo je dôležitejšie ako radosť detí?Na túto otázku snáď ani netreba hľadať odpoveď

12. októbra 2022

Čo robiť, ak som externista a rodič nesúhlasí so zaradením dieťaťa do preventívneho programu

Nestáva sa to často, ale predsa len. Tešíte sa na novú skupinu detí. Predstavujete si ako sa Kozmo stane kamarátom detí a na určitú dobu neodmysliteľnou súčasťou ich triedy a každodenného života. A v tom Vám pani učiteľka povie, že jeden rodič nesúhlasí, aby jeho dieťa bolo zaradené do programu. Čo teraz?

Možností máme niekoľko. 

Nájdime si čas a dohodnime si stretnutie na rodičovskom združení. Rodičom pripravíme letáčik, povieme im ako budú stretnutia prebiehať, čo všetko budeme robiť, prípadne akým témam sa budeme venovať. Povieme im aj o prínose, ktorý program bez pochýb má. Samozrejme sa stane, že nebudú všetci rodičia na stretnutí. Pre tento prípad máme pripravené letáčiky a spracované informácie, ktoré necháme pani učiteľke, ktorá ich posunie rodičom. Keď si rodičia informácie vypočujú priamo od Vás, prípadne Vám položia otázky, nestane sa, že by sa program rodičom nezapáčil.

Keď sa po stretnutí s rodičmi predsa len nájde rodič, ktorý nesúhlasí so zaradením dieťaťa do programu, môžeme mu zavolať. Samozrejme cez pani učiteľku, keďže nemáme na rodičov telefonický kontakt. Možno práve tento rodič nebol na stretnutí a nepočul všetky dôležité informácie. Takto sa nás môže popýtať na nezodpovedané otázky, ale my mu môžeme na druhú stranu vysvetliť prínos pre dieťa a pre skupinu, ako aj riziká, keď jeho dieťa nebude môcť  byť súčasťou Kozmo rodiny. 

Máme aj takú skúsenosť, že na škole, kde sa program realizuje už tretí rok, pani riaditeľka a pani učiteľky na stretnutí s rodičmi budúcich prvákov rovno povedia rodičom, že takýto program majú na škole a bude sa realizovať od začiatku školského roka a je to veľmi dôležité pre budovanie a formovanie kolektívu detí a nastavenie si pravidiel v triede inou a zaujímavou formou a bude do toho zapojená celá trieda.

V materskej škole je to podobné. Tam pani učiteľky informujú rodičov o programe napr. aj na informačnej nástenke pre rodičov alebo osobne pri preberaní detí. 

Ak ste spravili všetko preto, aby každé dieťa bolo súčasťou Kozmo rodiny a rodič nebude aj tak súhlasiť, tak Vám už nič iné nezostáva, len sa s tým zmieriť a dané dieťa musí ísť na čas realizovania programu do inej triedy. Treba stále veriť. Môže sa Vám stať, že rodič časom zmení názor – zapôsobí Kozmo, iní rodičia, ale aj samotné deti, ktoré budú o Kozmovi všade rozprávať.

Verím, že na našej dobrodružnej výprave s Kozmom budeme stretávať rodičov, ktorí chcú zo svojich detí vychovať správnych pozemšťanov a budú otvorení novým možnostiam a prístupom 🙂

 

Váš Kozmo tím

 

30. apríla 2022

Nové vzdelávanie v preventívnom programe

Je pre vás dôležité, aby boli deti k sebe navzájom tolerantné a vedeli prijať odlišnosti druhých bez násilných a traumatizujúcich reakcií? Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá je nástrojom, vďaka ktorému dokážete s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany zážitkovou formou.
Počas pandémie nebolo možné stretávať sa osobne, a tak sme naše vzdelávacie formáty museli realizovať v online podobe. Toto obdobie nás veľa naučilo a vnuklo nám myšlienku vytvoriť plnohodnotný formát nového interaktívneho vzdelávania.
Pokiaľ chcete realizovať vo vašej základnej či materskej škole preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá, je potrebné absolvovať vzdelávanie. Získate v ňom teoretický základ a rozšírené informácie o syndróme CAN. Detailne vás prevedieme názornými ukážkami práce s preventívnym programom. Prácu lektorky s deťmi si môžete pozrieť vo všetkých desiatich moduloch programu. Okrem toho získate aj prepracovanú metodiku s mnohými odporúčaniami.
Pôvodne štvordňový prezenčný tréning sme prepracovali do modernej podoby internetového vzdelávania. Vzdelávanie v preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá vo forme webináru môžete absolvovať z pohodlia domova v ľubovolnom čase. Čaká na vás množstvo interaktívneho obsahu, naše skúsené lektorky, prepracovaná metodická príručka a mnoho ďalšieho.
To podstatné o preventívnom programe a možnosti vzdelávania nájdete na našom webe v časti Preventívny program.

16. marca 2022

Hádajú sa deti v triede často o hračky a iné predmety?

Každé dieťatko prechádza od narodenia rôznymi vývojovými štádiami. Rovnako sa vyvíjajú aj jeho sociálne zručnosti. V období okolo 1-1,5 roku sa dieťatko nachádza v období egocentrizmu. To znamená, že všetko, čo sa nachádza v jeho okolí považuje za svoje. Často naťahuje rúčky a hovorí :˶moje, moje“. 

Postupne si uvedomuje a zvyká na to, že všetko nie je jeho a niektoré predmety do svojich rúk neodstane. Toto obdobie trvá približne do 3 roku dieťatka. Samozrejme je to individuálne a u niektorých detí to môže trvať aj dlhšie. V tomto období sa dostáva aj do prostredia materskej školy. A tu si začíname viac všímať prvé nezhody v kolektíve. 

Deti sa učia pozorovaním. Vidia, že keď spravia niečo, čo sa nám páči, spozorujú na našej tvári úsmev, radosť, pochválime ich, pohladkáme. Rovnako ich oceňujeme, aj keď sa o niečo podelia. Takto odpozorujú, že toto správanie sa nám dospelákom a rodičom páči. A deti nám chcú robiť radosť. V predškolskom veku sa začína z dieťatka formovať sociálne dieťa- vznikajú kamarátstva, deti sú ochotnejšie požičať hračku, podeliť sa. Obdobie, kedy sa deti skutočne vedia podeliť s hračkami, knihami a inými svojimi obľúbenými predmetmi nastáva v období medzi 6-12 rokom veku dieťaťa. Takže vidíme, že tá cesta je naozaj dlhá. 

Čo teda môžeme robiť v prostredí materskej školy? 

 • veďme deti k spolupráci nie k súťaži – keď deti budú vidieť, že spoločnými silami sa im podarí viac, budú mať z toho určite radosť.  Ako peknú ukážku môžeme použiť jabĺčko, ktoré rozkrájame. Jabĺčko predstavuje ich triedu, kolektív a každé dieťa tvorí jeden rozkrojený kúsok. Spoločne sú silní a pevní.
 • keď požičiam ja, požičiaš aj ty- jednoduché pravidlo, na ktorom si deti trénujú aj schopnosť vzdať sa niečoho. 
 • keď máme v škôlke obľúbené hračky alebo nové, o ktoré je veľký záujem, zaveďme si budík. Samozrejme dôležité je, aby deti o tomto pravidle boli dopredu informované. Deti si veľmi rýchlo zvyknú na takéto pravidlo a budú si trénovať aj trpezlivosť.
 • okrem časového ohraničenia môžeme mať aj pravidlo, že hračka je obsadená. Deti vedieme k tomu, že môžu na hračku buď počkať alebo si zatiaľ môžu zobrať inú hračku alebo sa k niekomu pridať.
 • skúsme deti viesť k pomenovaniu pocitov. Ako to súvisí s hračkami? Keď nastane v triede situácia, že dieťatko nechce hračku požičať, nepustíme sa všetci do neho, zoberieme si ho v kľude nabok a skúsime sa ho spýtať, ako sa ono minule cítilo, keď mu kamarát nechcel hračku požičať. Verte, že deti si takéto situácie pamätajú a sú potom ochotnejšie s hračkou sa podeliť.
 • ak si deti nosia hračky z domu, Vy ste tí, ktorí môžu zakročiť- hračky zostanú v skrinke, aby sa nepoškodili, na poličke, že dieťatko na ňu bude vidieť, prípadne bude určená na čas spánku. Ak však máte v škôlke pravidlo, že deti môžu mať v triede aj svoje hračky, potom je dôležité, aby ste deti hravou formou učili aj to, že dieťa má právo odmietnuť hračku požičať. Je dôležité, aby sme ale deti učili aj vysvetliť prečo. napr.: ˶hračku som dostal od starkej a je ešte nová alebo táto hračka je pre mňa dôležitá a bojím sa, že sa jej niečo stane.“ Potom je vhodné porozmýšľať aj nad rozhovorom s rodičmi, či je vhodné takéto hračky nosiť do škôlky.

Toto je len niekoľko ukážok a návrhov ako môžeme deti naviesť tým správnym smerom. Nebojte sa skúšať. Niečo Vám fungovať v triede bude, niečo nie. Máte v rukách veľkú moc. Práve Vy učitelia okrem rodičov budujete a vštepujete deťom tie správne hodnoty, ktoré v nich zostanú veľmi dlhé obdobie.

A nezabudnite, aj v preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá nájdete príbeh, video, aktivity a mnoho iných zaujímavých postrehov k tejto téme. 

Váš Kozmo tím

 

22. novembra 2021

Ako si pripomenúť Kozma počas dištančného vzdelávania

Všetci zažívame náročné obdobie. Mnohé deti už dlhšiu dobu nemôžu ísť do škôlky alebo školy. Nemôžu sa stretávať so svojimi kamarátmi, pani učiteľkami, chýbajú im hračky a kopec iných vecí. Pani učiteľkou z jednej materskej školy mi napísala postreh z jej triedy: „deti sa stále pýtajú na Kozma, ako sa má, čo je s ním, čo robí…“

Práve preto Vám ponúkame zopár inšpirácií ako sa aj počas tejto náročnej doby spojiť s Kozmom a deťmi.

 • Či už pracujete v materskej alebo základnej škole, pošlite deťom odkaz. Napíšte ho rukou, na počítači, odfoťte Kozma pri ich škôlke, škole…kdekoľvek. Fotku priložte k odkazu a pošta pre deti je na svete. Tento odkaz môžete deťom zaslať na školský alebo rodičovský e-mail.
 • Ak máte možnosť aj počas dištančného vzdelávania si nájdite 10-15  minút ako triednickú hodinu, ranný kruh vždy v pondelok a aj cez obrazovku sa deťom prihovorte. Kľudne im povedzte, že máte pre nich napríklad na pondelok prekvapenie. Uvidíte, koľko radosti spolu s deťmi a Kozmom zažijete. Samozrejme to môže byť ktorýkoľvek deň.
 • Zaujímajte sa o to, ako sa deti cítia, čo prežívajú. Kľudne na to použite aktivity z metodiky alebo aj zo školenia- napr. náladogram, karty More emócii. Môžete použiť aj  „koleso šťastia“. Nájdete ho na adrese https://pickerwheel.com/

Do kolesa šťastia zadáte mená deti, vyberiete zvučku a môžete losovať. Vylosované dieťa niečo povie, ukáže a pod. Nezabudnite pridať aj Kozma.

 • Zapojte do spolupráce aj rodičov. Mnohí rodičia majú toho veľa, ale pár minút na drobnú aktivitu s rodinou a deťmi si určite nájdu. Stačí sa porozprávať, čo zaujímavé v ten deň zažili, videli, môžu niečo nakresliť. Rodičia budú vidieť radosť v očiach ich detí a Kozma si obľúbia aj oni.
 • Zahrajte si cez obrazovku spoločne nejakú hru. Kľudne môžete zadať deťom inštrukciu, aby si odklonili hlavu z obrazovky a vrátili sa späť ako šťastný, smutný, bojazlivý… kľudne si môžete vymyslieť aj veselé prirovnania. Ukážete sa ako nahnevaný červík v jabĺčku a pod. 
 • Kľudne si prečítajte príbeh z knižky Kozmo a jeho dobrodružstvá.
 • Pozrite si videá na www.kozmove-dobrodružstvá.sk
 • Využite omaľovánky, pexeso, ktoré sa nachádzajú tiež na web stránke a sú k stiahnutiu.
 • Zazdieľajte deťom na obrazovku nejaký obrázok a diskutujte o ňom.  Výborné bude, ak na obrázku bude zachytená situácia, o ktorej počuli aj počas stretnutí s Kozmom. Postupne môžete pridávať aj nové situácie.
 • Spoločne si pripomeňte posolstvá k jednotlivým modulom. 

Milé pani učiteľky, veríme, že týchto pár nápadov Vám pomôže k tomu, aby Kozmo opäť zavítal do Vašej triedy. Určite spolu zažijete veľa nezabudnuteľných chvíľ aj keď len cez obrazovku.

A ak sa Vám niečo podarí, kľudne nám napíšte a podeľte sa s nami o Vašu skúsenosť. My sa budeme tešiť z Vašich úspechov.

 Váš Kozmo Tím