Zľava!

Kozmo na doma 1+2

Kozmo na doma je program vytvorený špeciálne pre rodičov, starých rodičov, súrodencov a iných dospelákov, vďaka ktorému sa s deťmi porozprávate o vážnych témach prostredníctvom rôznych hier a aktivít. Súčasťou tohto výhodného balíčka je program Kozmo doma 1 a Kozma na doma 2. Tieto programy na seba nenadväzujú a môžete ich absolvovať v ľubovoľnom poradí podľa vašich osobných preferencií.

Súčasťou každého programu je prehľadná metodická príručka plná inšpiratívnych aktivít na doma, sada pomôcok a približne hodinové online vzdelávanie – webinár, v ktorom vás naša skúsená kolegyňa prevedie témami, ktoré sa sa v detských kolektívoch a pri výchove často vyskytujú. V programoch sa stretnete s týmito témami.

  • Branie vecí kamarátom alebo súrodencom bez opýtania
  • Posmievanie sa
  • Nevšímanie si, ak sa niekomu druhému niečo deje
  • Šikana medzi deťmi
  • (Ne)rešpektovanie názorov druhých
  • Prijímanie inakosti

Pomôcky zasielame na adresu uvedenú v objednávke, prístupové údaje k webináru posielame e-mailom.

12,99