17. októbra 2017

#8 Kyberšikana

Planéta, na ktorej bol Kozmo tentokrát, má internet s galaktickou rýchlosťou. Niektorí ho však hlúpo používajú na to, aby zosmiešňovali druhých.