17. októbra 2017

#3 Vyčleňovanie z kolektívu kvôli pôvodu

Z ďalšej planéty prichádza video od Kozma. Tentokrát o tom, že pôvod nie je dôvod, aby niekto nebol náš kamarát.