17. októbra 2017

#15 Vyčleňovanie z kolektívu kvôli odlišnosti

Odlišný rovná sa zlý? Podľa Kozma dosť nepekná rovnica. Každý sme predsa iný, a tak je to normálne a prirodzené.