17. októbra 2017

#14 Vynucovanie kamarátstva

Každý sa môže hrať s kým chce. Na planéte, kde sa Kozmo ocitol teraz, to však niektorí stále nevedia pochopiť.