Je zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania, spolupráce a empatie detí. Vďaka preventívnemu programu KOZMO a jeho dobrodružstvá budú mať deti do budúcna vybudovaný hodnotovo-vedomostný základ, ktorý im pomôže rozhodnúť sa konať pri strete s násilím.

 

Pracujete s deťmi od 3 do 8 rokov? Zaskočí vás vo vašej každodennej práci situácia, kedy sa dieťa, ktoré poznáte, správa neprimerane, hostilne, agresívne? Zvláštne až kruto k ostatným? Ohrozuje deti alebo seba? Neakceptuje vás? Hnevá sa na svoje okolie? Svoje miesto v kolektíve detí si vydobíja neadekvátnou pozornosťou – agresívnymi prejavmi správania voči iným deťom? Alebo máte v triede či programe dieťa, s ktorým máte dobrú skúsenosť, vždy sa zapájalo, bolo dobrosrdečné, priateľské a z ničoho nič neviete, prečo je zrazu osamotené v kúte, nechce sa hrať, je smutné a stalo sa terčom posmeškov ostatných detí? Alebo, alebo, …

Takýchto „alebo“ vo vašej dennodennej zodpovednej práci s deťmi je určite veľa. Čo v takýchto chvíľach urobiť? Ako zvládnuť túto situáciu tak, aby sme dieťaťu viac neublížili? Odpovede na tieto otázky nie sú jednoduché a súvisia už s konkrétnou situáciou dieťaťa, zisťovaním príčin a adekvátnou intervenciou. Otázkou však je ako násilnému správaniu detí predchádzať?

Tím odborníkov z Centrum Slniečko, n.o. v spolupráci s kreatívnym štúdiom Cukru production pripravil interaktívny preventívny program pre deti. Jedná sa originálny slovenský preventívny program vyvinutý špeciálne pre deti do 8 rokov. Realizovať ho môžete v materských aj na základných školách. Dozviete sa, ako hovoriť s deťmi o témach násilia zážitkovou formou. Každé dieťa je iné, každé dieťa má iné podmienky na svoj rozvoj, každé dieťa je jednoducho jedinečné.

A preto je dôležité, aby sme deti naučili byť tolerantnými, priateľskými a zodpovednými pozemšťanmi. K tomu nám môže pomôcť aj KOZMO so svojimi dobrodružstvami. Kozmo je kamarát detí, rodičov, vychovávateľov, učiteľov, jednoducho všetkých nás, ktorí sa môžeme podieľať na tom, aby bol svet lepším a bezpečnejším miestom pre všetkých, a teda aj pre naše deti.

V kontexte týchto dvoch programov je cieľom preventívneho programu KOZMO a jeho dobrodružstvá:

  • zlepšenie sociálnej aktivity dieťaťa a napĺňanie potreby sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,

  • budovanie pozitívneho vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu,

Ste riaditeľ/ka, učiteľ/ka v materskej škole alebo pracujete s deťmi?

Ak aj Vy máte záujem spoznať KOZMA a naučiť deti ako sa má správať dobrý pozemšťan ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na vzdelávanie, ktoré vám umožní tento PP „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ realizovať v Materskej škole.

Aktuálna ponuka vzdelávania

Ak máte záujem o ďalšie informácie o PP, môžete tak spraviť prostredníctvom online formulára, alebo prostredníctvom zaslania dopytu koordinátorovi projektu.

Kontakt

educan@centrumslniecko.sk
0917 469 562

Formulár