BUBNOVAČKA

ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ

 

BUBNOVAČKA 2021

Ôsmy ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo detí lepšie počuť“, ktorá má aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie, tento rok prostredníctvom partnerov z Českej republiky, prekročí hranice Slovenska.

Rok 2020 nám priniesol nepredvídané situácie, ktorých vplyv presahuje aj naďalej. Verili sme, že sa v roku 2021 už stretneme spoločne na námestiach, no aj tento rok bude Bubnovačka podobná minuloročnej.

Aktuálna situácia, zapríčinená ochorením COVID-19, je pre všetkých náročná. No dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a potreby včasnej prevencie spojí tohto roku nielen Slovensko, ale aj Česko. A i keď v sťažených podmienkach, veríme, že sa zapoja opäť stovky detí a dospelých, aby sme si spoločne v rovnakom čase pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý! Veríme, že ako po minulé roky, mnohé školy sa zapoja nielen bubnovaním, ale podporia dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie aj rozhovormi, diskusiami, či malými spoločnými projektami s deťmi.

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac, ako 62 000 detí a dospelých. Pre náročnosť situácie asi nebudeme bubnovať v uliciach, na dvoroch, či telocvičniach ani tento rok. No ak budete so svojimi žiakmi 19. novembra 2021, v čase 10:00 – 11:00 v triedach, či cez online hodinu, zabubnujte si spoločne a pripomeňte si, že Hlas detí je dôležitý.

Ak budete bubnovať, bez ohľadu na miesto, určite nám o tom dajte vedieť, info o mieste, budeme priebežne zverejňovať na mape „Bubnovačka 2021“. Zároveň aj vy môžete pridávať vaše fotky na FB udalosti „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021!“, ktorá vytvorená na FB Centrum Slniečko, n.o..

PREČO BUBNUJEME V NOVEMBRI?

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

KTO STOJÍ ZA BUBNOVAČKOU

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Postupne sa pridávali ďalšie organizácie ako Návrat, Náruč, Materské centrá, … Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR SR, ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím a tento rok Bubnovačka prekročí hranice vďaka pražskému Centru Locika, z.ú., od roku 2015 pomáhajúcemu deťom, ktoré zažívajú násilie v rodine.

Veríme, že o rok sa už ozaj stretneme spoločne na námestiach a aj za ostatné dva náročne roky zabubnujeme dvojnásobne!

Ročník 2020:

Fotografie a videá z celého Slovenska TU.

Zapojené obce a mestá na mape BUBNOVAČKA 2020