BUBNOVAČKA

ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ

 

BUBNUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Už od roku 2014 pravidelne organizujeme podujatie, na ktorom bubnujú tí najzraniteľnejší. Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť! Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 v Nitre Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje už vyše 20 rokov. Od roku 2015 sa každý rok pridávajú ďalšie mestá a obce.

V rokoch 2014 – 2018 sa do bubnovačky spolu zapojilo cez 24 000 detí a dospelých v 40 mestách a obciach. Postupne sa k organizácii v rôznych mestách pridávali iné organizácie – Náruč, Návrat či Materské centrá. Ročníky 2018 – 2019 boli už realizované aj v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou zložkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových opatrení a riešení zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Obidve organizácie vnímajú spojenie síl v oblasti ochrany detí za veľmi podnetné a preto do bubnovačky idú spoločne.

PREČO BUBNUJEME V NOVEMBRI?

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve november za mesiac, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

BUBNOVAČKA 2019

19. novembra 2019 naraz, v jednu hodinu, v jednom rytme bubnovalo viac ako 47 000 detí a 3 800 dospelých v 150 mestách a obciach. V školách prebiehali počas novembra rôzne debaty, diskusie či výtvarné súťaže, aby to nebolo len o bubnovaní, ale najmä o téme násilia, prevencie násilia a ochrany. V niektorých mestách bubnovali žiaci priamo v laviciach, inde na námestiach, zimných štadiónoch či v športových halách. S rozbubnovaním pomáhali aj hudobníci a známe osobnosti. V Nitre prišiel už po šiestykrát podporiť myšlienku Igor Holka s bubnovou show Campana Batucada, v Topoľčanoch Libertas – bubnová show. V Michalovciach podporili myšlienku hokejisti, ktorí búchali hokejkami po ľade. V Starej Ľubovni si zložili k bubnovačke vlastnú pieseň, vo Zvolene sa konala detská konferencia, kde si deti pripravili prezentácie na témy násilia ako „Šikana a Kyberšikana“, „Extrémizmus“ či „Ticho deti pred násilím neochráni“.