Ochrana osobných údajov

AKO PRISTUPUJEME K OCHRANE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vítame Vás na webovej stránke Centrum Slniečko, n.o., so sídlom Bottova 32/A, 949 01 Nitra. Prostredníctvom našej stránky získavame Vaše osobné údaje, ktoré slúžia najmä na prijatie a vybavenie Vašich požiadaviek, doručovanie informačného e-mailov a ďalších oznámení a na zlepšenie našej ponuky pre Vás. K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, postupujeme v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov).

PODPORA

Ak ste sa rozhodli nás podporiť a vybrali ste si za svoju podporu poďakovanie vo forme darčeka, Vami poskytnuté osobné údaje využívame na zaslanie e-mailov, alebo telefonické kontaktovanie za účelom informovania o stave pripravenosti zásielky s poďakovaním za Vašu podporu, a informovania o našich programoch a aktivitách. Vyplnením Údajov podporovateľa ste Centrum Slniečko, n.o., Bottova 32/A, 949 01 Nitra, dali dobrovoľne súhlas v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním Vašich osobných údajov, ktoré boli získané za účelom evidencie požiadaviek z dôvodu doručovania poďakovania, identifikácie Vašej podpory na účte a jej priradenia k vybratej forme poďakovania a zasielaním ďalších oznámení o programoch a aktivitách a to v rozsahu Vašej e-mailovej adresy v trvaní tri roky od poskytnutia súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí troch rokov odo dňa jeho poskytnutia. Z odoberania e-mailových informácií sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Svoj súhlas s odoberaním zrušíte zaslaním zrušenia súhlasu na e-mail kozmo@centrumslniecko.sk. Vaše osobné údaje vymažeme v prípade, ak pominie účel, na ktorý boli spracúvané, okrem prípadu, kedy sme podľa zákona povinní tieto údaje uschovať. Na základe písomnej žiadosti máte právo bezplatne vyžadovať informácie o uložených a spracúvaných osobných údajoch týkajúcich sa Vašej osoby. Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

COOKIES

Webová stránka Centrum Slniečko, n.o., Bottova 32/A, 949 01 využíva Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba pracuje s tzv. „cookies“, krátkymi textovými súbormi, ktoré sa ukladajú v počítači užívateľa a pomáhajú webovej stránke analyzovať ako ju návštevník využíva. Informácie generované prostredníctvom cookies o Vašej návšteve webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené a uložené v serveroch Googlu v Spojených štátoch. Google ich použije pre vyhodnotenie návštevy webovej stránky pri vytváraní správy o jej aktivite, ktorá je určená jej prevádzkovateľovi, prípadne pre ďalšie služby týkajúce sa aktivity stránky a využitie internetu. Google môže tieto informácie odovzdať tretím stranám v prípade, keď mu to ukladá zákon alebo kedy spomínané tretie strany vykonávajú spracovanie týchto informácií pre neho. Google nebude dávať do súvislosti Vašu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré sú na jeho serveroch uložené. Používanie cookies môžete zmenou úrovne zabezpečenia vo svojom internetovom prehliadači zakázať, musíte si však uvedomiť, že v tom prípade Vám pravdepodobne nebudú k dispozícii všetky funkcie tejto webovej stránky. Prístupom na túto webovú stránku vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.