17. októbra 2017

#9 Vyčleňovanie z kolektívu kvôli rodine

Na tejto planéte si niektorí obyvatelia vyberajú kamarátov podľa toho, akí sú bohatí. Počuli ste už niekedy taký nezmysel?