Karta dobrého pozemšťana

Odmena pre deti pri ukončení preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá.

0,05