Pre rodičov

Na Slovensku, podobne ako aj v iných krajinách žijú deti, ktoré zažili alebo zažívajú rôzne podoby násilia. Násilie páchané na deťoch je obzvlášť závažné, pretože dieťa sa nevie brániť. Medzi formy násilia páchaného na deťoch patria:

Fyzické násilie

Na Slovensku, podobne ako aj v iných krajinách žijú deti, ktoré zažili alebo zažívajú rôzne podoby násilia. Násilie páchané na deťoch je obzvlášť závažné, pretože dieťa sa nevie brániť. Medzi formy násilia páchaného na deťoch patria:

Psychické týranie

Správanie, ktoré nepriaznivo pôsobí na psychický vývoj a správanie dieťaťa. Môže ísť o opakované odmietanie dieťaťa, ponižovanie, zastrašovanie, obmedzovanie jeho slobody pohybu a kontaktov s okolím, zneužívanie vo svoj prospech, ale aj učenie názorov a spôsobov správania, ktoré odporujú morálke spoločnosti.

Zanedbávanie

Akútne a vážne ohrozenie dieťaťa nedostatkom starostlivosti a podnetov, ktoré sú doležité pre jeho zdravý vývoj.

Sexuálne zneužívanie

Situácie, v ktorých je dieťa vystavené sexuálnemu kontaktu, činnosti alebo správaniu. Takýmto zneužívaním je akékoľvek sexuálne dotýkanie, styk, či vykorisťovanie dieťaťa.

Násilie medzi deťmi

Násilie však nemusí byť na deťoch páchané iba zo strany dospelého. Naopak, ubližovať môže aj dieťa inému dieťaťu. Práve o problematike násilia medzi deťmi chce hovoriť web Kozmove dobrodružstvá.
Prostredníctvom kamaráta, kozmonauta Kozma, má deťom priblížiť jednotlivé témy a situácie, ktoré s násilím v detskom prostredí súvisia.

Poradíme vám

Chcete sa o projekte Kozmove dobrodružstvá dozvedieť viac? Stretli ste sa s násilím páchaným na deťoch a potrebujete pomôcť? Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme. Odporúčame tiež sekciu Na stiahnutie, kde nájdete informačný leták.

Projekt realizuje Centrum Slniečko, n.o.