Pre rodičov

 

Toto je Kozmo. Nájdete ho v knihe, môžete sa s ním zahrať spoločenskú hru, zapojiť sa v MŠ alebo ZŠ do preventívneho programu. Kozma však môžete mať aj doma.

Náš špeciálny program pre rodičov Kozmo na doma sa venuje témam, s ktorými sa stretnete najčastejšie v rodine, v domácom prostredí, v kolektíve súrodencov či kamarátov. Je určený pre všetkých dospelákov, ktorých zaujíma rodičovstvo, výchova a prevencia.

Sme nezisková organizácia Centrum Slniečko a už viac ako 20 rokov pomáhame obetiam domáceho násilia, sexuálneho zneužívania a týrania, stojíme pri legislatívnych návrhoch úprav zákonov v prospech slabších, vyrábame podcast Bez modrín, zameriavame sa na pomoc a prevenciu. Práve preto vznikol Kozmo. Veríme, že deti už od malička treba viesť k tomu, aby si vedeli ustrážiť osobné hranice a bezpečne zvládnuť rôzne situácie v kolektívoch. Vytvorili sme nástroj, ktorým vám chceme pomôcť s deťmi o vážnych témach hovoriť pre ne zrozumiteľnou formou.

V dvoch častiach programu Kozmo na doma sa venujeme týmto témam:

Kozmo na doma 1

  • Branie vecí kamarátom alebo súrodencom bez opýtania
  • Posmievanie sa
  • (Ne)všímanie si, ak sa niekomu druhému niečo deje

Kozmo na doma 2

  • Šikana medzi deťmi
  • (Ne)rešpektovanie názorov druhých
  • Prijímanie inakosti

Lektorka Mgr. Jana Šimšáleková vás prevedie týmito témami pohľadom skúsenej špeciálnej pedagogičky a poskytne rôzne inšpirácie ako podobné situácie riešiť. Kozmo na doma pozostáva z malej metodickej príručky, webináru, ktorý si pozriete z pohodlia svojho domova a setu pomôcok na hravo a tvorivo strávený spoločný čas s ďetmi. Kozmo na doma 1 a 2 je možné absolvovať v ľubovoľnom poradí podľa toho, aké témy vás zaujímajú.

 

Kozmo na doma 1.

Kozmo na doma 2.