Aktuálna ponuka

Aktuálne termíny vzdelávania: 17.-18. a 22.-23. marec 2021

Vzdelávanie trvá 4 dni (2+2). Prvé dva dni sú zamerané na teóriu, zdieľanie skúseností z praxe a informácie ohľadom syndrómu CAN. Ďalšie dva dni sú praktickým nácvikom práce s metodikou a samotná realizácia aktivít z preventívneho programu. Pri súčasných protipandemických opatreniach ho realizujeme výlučne online formou. Výučba je v blokoch, s dostatočnými prestávkami a končí vždy medzi 14.-15. hodinou popoludní.

V hodnote 370€ získavate 4x deň vzdelávania kvalifikovanými lektorkami (40€ / 1 deň) a tzv. KOZMObox v hodnote 210€, ktorý obsahuje: knihu, metodiku, maňušku, veľkú deku, USB kľúč s videami, KOZMOsvetlo, KOZMOpumpu so žetónmi a veľa iných pomôcok. Všetky pomôcky sú výrobené v SR alebo ČR a vyvinuté namieru pre potreby preventívneho programu a práce s deťmi.

Pokiaľ sa zúčastníte z jednej MŠ, ZŠ alebo CPPPaP, máme pre vás pripravené špeciálne podmienky.

Kontakt a registrácia
Mgr. Paulína Rakúsová
0917469562
educan@centrumslniecko.sk